Vi hylder dem, som hver dag hjælper vores børns udvikling godt på vej. Og vi har brug for flere, som vil gøre en stor forskel for de mindste. Der er mangel på pædagoger, samtidig får vi flere børn og har en national målsætning om bedre normeringer i landets daginstitutioner. Således skriver København’s Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Københavns Kommune

Derfor lancerer Københavns Kommune i denne uge en ny rekrutteringskampagne i det københavnske bybillede, hvor de hylder alle de pædagogiske medarbejdere, som hver dag hjælper vores børns udvikling godt på vej. De gør den største forskel for de mindste borgere. Og vi har brug for flere som dem.

De pædagogiske medarbejdere er en vigtig del af barnets dagligdag de første fem år, som er nogle af de vigtigste i barnets udvikling. De støtter barnet i at knytte venskaber, vise empati, tro på sig selv og udforske naturen og verden omkring os. Derfor kan københavnerne i uge 25 møde plakater i byen med billeder af små børn i dagligdagssituationer fra daginstitutionerne med overskrifter som ”Birk er ikke bange for biller”, ”Noor har styr på nudlerne” og ”Hugo har hjemme i hoppeland”.

Flere børn kræver mere pædagogisk personale.
I København oplever vi, som i resten af landet, rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden for pædagoger er meget lav, og samtidig stiger børnetallet kraftigt både i København og på landsplan.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der frem mod 2030 kommer 53.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen. Det kræver ifølge fagforbundet BUPL 9.000 flere pædagoger på landsplan alene for at fastholde det nuværende niveau for normeringer.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: ”Vi lancerer en rekrutteringskampagne for at slå et slag for pædagogfaget og få flere ansøgere til uddannelsen. Vi håber, at flere får øjnene op for mulighederne i et fag, hvor man i den grad kan gøre en konkret forskel. Og tilmed har stor jobsikkerhed.”

”Den største udfordring for at skabe bedre normeringer er, at der er mangel på pædagoger. Det betyder, at det kan være svært at rekruttere uddannede pædagoger allerede i dag. Når børnetallet vokser, og vi ønsker at forbedre normeringerne, så er det helt afgørende, at det lykkes at gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv. Vi skal sikre, at flere ønsker at gøre en stor forskel for de mindste.” ”Desuden arbejder vi sammen med de faglige organisationer på at få flere pædagoger i fuldtidsstillinger frem for på deltid. Og sammen med de relevante aktører arbejder vi på, at pædagogmedhjælpere hurtigere kan få merit, så de ikke behøver vente fem år, før de kan gå i gang med uddannelsen til meritpædagog.”

Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00 til kvote 1 på landets videregående uddannelser herunder pædagoguddannelsen. Kontakt. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, via pressetelefon 29 45 40 73 eller pm43@kk.dk

Fakta om kampagnen og pædagoger i København

Om kampagnen

 • Rekrutteringskampagnen er del af en større igangværende indsats i- og omkring byens institutioner for at tiltrække flere relevante kandidater til pædagogiske jobs i Københavns Kommune.
 • Kampagnen, der også finder sted på kommunens sociale platforme, har kostet cirka 120.000 kr. Det dækker bl.a. udgifter til udvikling af website, fotograf og tryk af plakater til byrum og dagtilbud.
 • Læs mere om kampagnen på highfive.kk.dk

Ledigheden for pædagoger

 • Ledigheden for pædagoger i hovedstadsområdet er på cirka 2 pct.
 • Ledigheden på pædagoger på landsplan er på cirka 3 pct.

Om Københavns daginstitutioner

 • Der går lidt over 30.000 børn i Københavns knap 400 daginstitutioner.
 • Vi har ca. 4.500 pædagoger og næsten lige så mange pædagogmedhjælpere.
 • Derudover har vi hvert år ca. 1.500 pædagogstuderende i praktik.

Normeringer

 • Regeringen har afsat 500 mio. kr. kroner til bedre normeringer i landets daginstitutioner i 2020 stigende til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan hæve normeringerne.
 • Københavns Kommune får i 2020 63 millioner kr. til at ansætte mere pædagogisk personale for stigende til 200 mio. kr. årligt i 2025.

Pædagogisk kvalitet

 • Det går den rigtige vej med den pædagogiske kvalitet i de københavnske daginstitutioner. Langt færre af byens institutioner har udfordringer med kvaliteten, viser en opgørelse af kommunens pædagogiske tilsyn.
 • I 2018 fik 41 af Københavns daginstitutioner to eller flere anmærkninger om behov for ”Ny indsats” i deres tilsynsrapport. Siden da er der sket et markant kvalitetsløft.
 • I 2019 fik 28 af byens institutioner to eller flere anmærkninger om ”Ny indsats” af kommunens pædagogiske tilsyn. Det svarer til et fald på lidt over 30 procent.