Der mangler pædagoger. København vil øge interessen for faget med en kampagne, der fortæller om pædagogernes arbejde med børns udvikling. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Der er mangel på pædagoger i hele landet, men især i hovedstadsområdet. Her er det meget svært for kommmunernes vuggestuer og børnehaver at finde uddannede pædagoger i øjeblikket.

For at øge interessen og respekten for pædagogfaget lancerer Københavns Kommune derfor i denne uge en rekrutteringskampagne. Det sker på plakater i byrummet og med portrætter på kommunens sociale medier af nogle af byens pædagoger , der i ord og billeder fortæller om deres hverdag og faglighed.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: “Vi slår et slag for pædagogfaget i håb om, at flere unge får øjnene op for et fag, hvor man i den grad kan gøre en stor forskel. Pædagoger passer ikke bare børn. De er specialister i børns udvikling og dannelse. Og de specialister har vi brug for, når vi har et mål om, at alle byens daginstitutioner skal have høj kvalitet i børnehøjde.”

Kampagnen går under titlen High Five og fortæller om barnets første fem år, som er nogle af de vigtigste i et barns udvikling, og de pædagogiske medarbejderes store betydning for at hjælpe barnets udvikling godt på vej med høj faglighed, omsorg og blik for det enkelte barn.

En del af rekrutteringsindsatsen
Kampagnen er en del af en større igangværende indsats i – og omkring byens institutioner for at tiltrække flere kandidater til pædagogiske jobs i Københavns Kommune. Indsatsen handler bl.a. om modtagelse af nye medarbejdere, nye rekrutteringsværktøjer og efteruddannelse af medhjælpere og pædagogiske assistenter.

Manglen på pædagoger skyldes en kombination af, at der er brug for flere pædagoger som følge af indførelsen af minimumsnormeringer og stigende børnetal samtidig med, at der bliver uddannet færre pædagoger end tidligere.

Derfor ansætter kommunerne i hovedstadsområdet i øjeblikket primært pædagogmedhjælpere i stedet for uddannede pædagoger, når de indfører minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: ”Vi kan godt indføre minimumsnormeringer i København fra 2022, sådan som vi har planlagt og afsat penge til. Men det bliver i første omgang i høj grad i form af pædagogmedhjælpere. Manglen på uddannede pædagoger er en kæmpe udfordring i disse år. Og den vokser.”

“Vi trækker i alle de håndtag, vi kan i København. Men manglen på pædagoger er en national og strukturel udfordring, som kommunerne ikke kan løse alene. Det kræver, at alle gode kræfter står sammen om at gøre pædagogfaget og pædagoguddannelsen mere attraktiv. Vi skal sikre, at flere ønsker at gøre en stor forskel for de mindste.”

Fakta

Om kampagnen

 • Rekrutteringskampagnen er del af en større igangværende indsats i- og omkring byens institutioner for at tiltrække flere kandidater til pædagogiske jobs i Københavns Kommune.
 • Kampagnen er til dels genbrug af en kampagne fra sidste år, og har kostet ca. 120.000 kr. Det dækker bl.a. udgifter til fotograf, udvikling af website og tryk af plakater.
 • Kampagnen finder sted i byrummet, på kommunens Facebook-, instagram og linkedIn-sider samt websitet highfive.kk.dk/

Om rekrutteringsudfodringerne på pædagogområdet

 • Der bliver uddannet færre pædagoger end tidligere, da optaget på pædagoguddannelsen i hovedstaden er faldet fem år i træk.
 • En ny analyse fra DAMVAD Analytics viser, at der i 2030 vil mangle ca. 3.400 pædagoger i Region Hovedstaden, og der vil mangle 13.700 pædagoger på landsplan.
 • I 2020 blev der opslået ca. 1.160 pædagogstillinger i Københavns Kommune.
 • Knap halvdelen (46 pct.) af stillingsopslagene førte ikke til ansættelse af en uddannet pædagog.
 • Udfordringen er vokset kraftigt. I 2017 var det 29 pct. af de opslåede pædagogstillinger i København, som ikke førte til ansættelse af en uddannet pædagog.
 • Københavns Kommune har en målsætningen om en pædagogandel på 66 pct. i byens dagtilbud, hvilket institutionernes også får tildelt midler efter.
 • Andelen af personalet som er uddannede pædagoger i Københavns dagtilbud er faldet en smule fem år i træk fra 58 pct. i 2016 til 54,5 pct. i den seneste opgørelse.

Det gør Københavns Kommune for at løse manglen på pædagoger

 • Vi arbejder målrettet med at videreuddanne flere af vores dygtige medhjælpere til pædagoger gennem meritpædagoguddannelsen, som vi har afsat ekstra midler til.
 • 194 medhjælpere fra vores institutioner er startet på merituddannelsen siden 2018.
 • Det første hold på 33 studerende blev færdige som meritpædagoger 1. februar 2021.
 • Ved optaget i februar 2021 var optaget på meritpædagoguddannelsen fra Københavns daginstitutioner mere end fordoblet sammenlignet med optaget i februar 2020.
 • Vi er medinitiativtagere til en ny to-og-et halvt-årig merit-pædagoguddannelse for akademikere, der ønsker et sporskifte i arbejdslivet med løn under uddannelsen.

Københavns institutioner får hurtigere bedre normeringer

 • Københavns vuggestuer og børnehaver får minimumsnormeringer og dermed flere pædagogiske medarbejdere allerede fra 2022. Det nationale krav om minimumsnormeringer gælder først fra 2024.