Det bliver et anderledes nytår i år og Hovedstadens Beredskab ruster sig til en travl aften. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

For mange hænger fejringen af nytåret sammen med affyring af nytårsfyrværkeri. Det er en hyggelig tradition, der dog kræver omtanke for at undgå skader og brande. Fyrværkeri er flot, men farligt – brug det ansvarligt.

Hvis man overholder nogle få grundlæggende regler, er risikoen langt mindre:

 • Brug altid sikkerhedsbriller, både som tilskuer og affyringsmester
 • Følg procentens anvisninger for affyring, de står på pakken
 • Stil fyrværkeriet på jorden eller i holder inden antændelse
 • Kast aldrig fyrværkeri efter andre
 • Opbevar dit fyrværkeri i en pose, aldrig i lommer eller i taske, der bæres på kroppen
 • Affyr dit fyrværkeri i stor afstand til huse med stråtag, oplag af halm mv.

”Vi ser desværre hvert år fyrværkeriskader på både børn og voksne. Sikkerhedsbriller er et must, når man affyrer eller kigger på fyrværkeri”, siger Tim Ole Simonsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab, og fortsætter: ”Alt for mange skader sker, fordi man ikke anvender fyrværkeriet, som er korrekt, derudover er det en god ide at undlade af være affyringsmester, hvis man er beruset”.

Nytåret betyder ofte også en del mindre brande i containere, affald og afskudt fyrværkeri. Risikoen for at en mindre brand breder sig og antænder bygninger og biler er stor, derfor bør man sikre sig mod brand omkring nytår:

 • Stil affaldscontainere i afstand fra bygninger. Lås dem evt. fast med en kædelås, så ikke de kan flyttes.
 • Fjern brandbart oplag, der ligger tæt på bygninger, f.eks affald, juletræer, byggematerialer mv.
 • Sørg som altid for at have mindst en røgalarm i hjemmet.

”Man skyder selvfølgelig heller ikke fyrværkeri efter andre mennesker. Det er særdeles farligt og der er stor risiko for alvorlig personskade. Vi har desværre også set skud med fyrværkeri mod politiet og beredskabet. Det kan hindre at vigtig hjælp kommer frem og skade dem der hjælper andre – det er helt uacceptabelt.” Siger Tim Ole Simonsen.

Ekstra mandskab og køretøjer
Hovedstadens Beredskab forventer et anderledes nytår og ruster sig, så man er klar hvis der opstår ulykker og brande. Både på operationscenteret, på alarmcentralen, på stationerne og i den operative ledelse er der indsat ekstra mandskab og køretøjer.

”Nytårsdøgnet er normalt vores travleste tid på året”, fortæller operationschef Tim Ole Simonsen. ”Selv om det er et anderledes nytår i år, med færre personer forsamlet og mindre fester, forventer vi en del opgaver der kræver vores indsats. Sidste år havde vi 112 brandudrykninger i nytårsdøgnet.”

”Min erfaring er at vejret spiller en afgørende rolle for om vi får travlt. Er det klart og tørt, vil mange gerne ud og skyde det indkøbte fyrværkeri af. Som udsigten er nu, bliver det ok vejr til at skyde af i.

Vi opjusterer vores beredskab, dels fordi vi forventer at få travlt, og dels fordi vores muligheder for at indkalde ekstra mandskab ved større hændelser denne nat er begrænset, da vores medarbejdere der har fri, jo fejrer nytår som alle andre.”

Hvad kan du gøre?
Du kan hjælpe dine medborgere og beredskabet ved at følge et par gode råd:

 • Ring kun 112, hvis der er behov for akut hjælp med udrykning fra ambulance, politi eller brandbiler.
 • Hav en spand vand eller andet klar, så du selv kan slukke mindre brande i afskudt fyrværkeri, mindre bål mv.
 • Undlad at anvende stjernekastere og bordbomber mv. indendørs, i områder der er overvåget af et automatisk brandalarmanlæg.

”Vi håber selvfølgelig, at alle kommer godt og sikkert ind det nye år. Opstår der behov for akut hjælp, skal man som altid kontakte alarmcentralen 112, så sørger vi for, at den korrekte hjælp kommer frem”, afslutter operationschef Tim Ole Simonsen.”