Sidste møde startede Vesterbro Lokaludvalg med et oplæg af Kira West, forstander fra Reden for at høre om deres arbejde. Det oplyser de i nedenstående pressemeddelelse.

Foto: ABW

Vores Social- Beskæftigelsesudvalg mødes ca. en gang om måneden og behandler sager der omhandler det sociale område og beskæftigelsesområdet.

Vi benytter ofte vores møder til at tage rundt i bydelen og besøge relevante aktører på Vesterbro. Det giver os som lokalpolitikere et godt billede af hverdagen ude i de enkelte herberger, væresteder, beskæftigelsesindsatser m.m., og det giver os en god kontakt til dem, der arbejder i de enkelte indsatser. Dertil ønsker vi at gøre opmærksom på, at vi står klar til at bakke op og samarbejde, hvis det er muligt og ønskeligt.

Under corona-pandemien har det desværre været svært at bevare vores opsøgende arbejdsgang, men til gengæld har vi fået besøg ved vores teams-møder, så vi vedvarende kan være i direkte dialog med dem, der kender hverdagen på Vesterbro.

Kira West fortalte os om Redens vigtige arbejde
Ved vores sidste møde d. 6. april havde vi besøg af Kira West, forstander ved Reden og Reden International på Vesterbro. Kira fortalte os om deres arbejde med både danske og udenlandske kvinder på indre Vesterbro.

Reden på Gasværksvej har årligt kontakt med mellem 300 – 400 kvinder fra Danmark, Grønland og de nordiske lande, som holder til i stofmiljøet på indre Vesterbro. De fleste af kvinderne er afhængige af stoffer eller andre rusmidler, mange har svære sociale udfordringer, er hjemløse og flere har også psykiske lidelser. Mange af kvinderne sælger sex for at finansiere deres stofbrug.

I Reden får kvinderne omsorg, mad, søvn, bad, fixeudstyr, tøj, rådgivning, psykologbistand, socialt samvær og Reden støtter og rådgiver kvinderne i kontakten med kommuner og sundhedssystem omkring bolig, indtægt, rusmiddelbehandling, psykiatrisk behandling og meget andet.

Reden International, som også ligger på indre Vesterbro, har også årligt kontakt til 300-400 kvinder, primært fra Nigeria og Østeuropa, men også fra Thailand, Sydamerika og andre afrikanske lande.

De udenlandske kvinder er i Danmark for at tjene penge via sexsalg til familie i hjemlandet, de har ofte gæld til kriminelle netværk, som har foranstaltet deres rejse til Europa/Danmark, nogle er ofre for menneskehandel og mange lever et udsat liv i Danmark uden kontakt til myndigheder og sundhedssystem.

Reden International har blandet andet et mødested/rådgivningscenter, natcafé og sundhedsklinik på Vesterbro og opsøgende social- og sundhedsindsats på gaden, barer, klinikker og i escort. Udover omsorg, varme, mad, tøj og basale sundhedsydelser får kvinderne rådgivning om deres muligheder og rettigheder i Danmark og støtte til kontakt til myndigheder og sundhedssystem.

Både Reden og Reden International deltager i det igangværende treårige projekt under socialstyrelsen ’Exitpakke til mennesker i prostitution’ i samarbejde med Københavns Kommune. Programmet yder en intensiv 1:1 indsats til kvinder, der har brug for støtte til en tilværelse i eget hjem med stabil rusmiddelbehandling, beskæftigelse, kontakt til familie mm., hvor de ikke er afhængige af at sælge sex.

Reden International med en særlig indsats for udenlandske kvinder med ophold i Danmark, som har brug for støtte til myndigheder ift. bolig, indtægt, opholdsgrundlag osv., så de får skabt et grundlag for en tilværelse, hvor de ikke er afhængige af at sælge sex.

Vi takker Reden og Kira West mange gange for besøget, og understreger igen at vi står klar til at bakke op og samarbejde der, hvor vi kan gøre en forskel.

Lokaludvalgets fagudvalg

I Vesterbro lokaludvalg har vi tre fagudvalg, som løbende behandler aktuelle sager inden for hvert deres område, og som hver især føder dagsordenspunkter ind til lokaludvalgets ordinære møder.

  • Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget.

Fagudvalgene er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro.

Derudover har lokaludvalget et puljeudvalg og et forretningsudvalg. Forretningsudvalget varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd.

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen. Puljeudvalget er ikke åbent for deltagere, der ikke er medlemmer i lokaludvalget.