Corona-krisen sætter sine spor hos Børnehjælpsdagen, der har hårdt brug for hjælp. Giv din støtte ved købe Julelotteriet fra den 9. oktober 2020. Det skriver Børnehjælpsdagen i en pressemeddelelse

Foto: Børnehjælpsdagen

Har du lyst til at støtte anbragte børn op til jul samt forenings- og skolelivet i dit lokalområde? Så kan du gøre netop dette ved at købe Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020. Skrabelodderne bliver solgt fra den 9. oktober til 30. december af lokale foreninger og skoleklasser over hele landet.

I kølvandet på Corona har Børmehjælpsdagen hårdt brug for midler til det humanitære arbejde med at styrke de anbragte børn og unge i Danmark. Derfor har salget af Juleskrabelodderne stor betydning for organisationen: “I år har vi særligt brug for danskernes gavmildhed. Det har været en utrolig udfordrende tid på grund af Corona. Vi knokler for at opretholde alle vores tilbud til de anbragte børn – både på lokalt og nationalt plan. Hver en krone gør en forskel for os. Vi takker derfor på forhånd alle, der vælger at købe eller sælge et skrabelod fra vores Julelotteri”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

Støtte i en ekstra svær tid.
Børnehjælpsdagen styrker mere præcist de sociale og personlige kompetencer hos børnene og de unge, der typisk bor i plejefamilier eller på opholdssteder. Det sker f.eks. gennem 1-dags-arrangementer, projekter, camps og læringsforløb.

“Julemånederne kan være en stor udfordring for de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er jo en tid, hvor man typisk hygger sig sammen som familie og har fokus på de gode traditioner”, forklarer Ina Thorndahl og fortsætter: “Desværre ser virkeligheden anderledes ud for mange anbragte børn og unge, der ofte har ringe eller brudte familierelationer. Disse børn og unge kan opleve et stort afsavn. Corona gør ikke situationen bedre – tværtimod. Vores erfaringer viser, at Corona-krisen i høj grad forstærker følelsen af savn og ensomhed”, uddyber hun.

Økonomisk tilskud til foreningslivet.
Julelotteriet gavner imidlertid på flere planer – også lokalt. Lodsalget sikrer nemlig et økonomisk tilskud til de mange lokale foreninger og skoleklasser, der sælger skrabelodderne. De tjener op til 12 kroner pr. solgt lod til 25 kroner – penge, der går direkte til fælles aktiviteter i klubben eller klassen.

“Vi er stolte af at kunne give forenings- og skolelivet en fortjeneste på op til 48 procent af loddets salgspris. Det er en meget høj andel sammenlignet med andre lotterier. Det er værd at bemærke i en tid, hvor Corona-krisen også har ramt økonomien hos mange fritidsforeninger og sportsklubber. Den gode nyhed er, at vi stadig har plads til flere sælgerhold, der kan få en ekstra indtægt”, forklarer Ina Thorndahl.

Sidste år tjente 562 foreninger og skoleklasser fra hele landet cirka 3 millioner kroner til sig selv ved at sælge Julelotteriet.

Corona-sikkert lodsalg med flotte gevinster.
Børnehjælpsdagen har gjort en række tiltag for at inspirere foreningerne og klasserne til et Corona-sikkert lodsalg – til gavn for både sælgere og købere. Det vigtigste råd er at følge myndighedernes anbefalinger, herunder spritte af og holde afstand. Derudover tilbyder organisationen et gratis MobilePay nummer til sælgerne for at undgå kontanter. Salget af Julelodderne kan også ske online via en platform, som Børnehjælpsdagen har udviklet specielt til formålet.

Foreninger, klubber og klasser, der ønsker at sælge de velgørende skrabelodder – fysisk eller online – kan tilmelde sig i hele salgsperioden på www.bhd.dk/lotterier. Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020 omfatter naturligvis flotte gevinster til de heldige vindere, der skraber tre ens på forsiden af loddet.

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGEN
Børnehjælpsdagen arbejder med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark, så de får bedre mulighed for et selvstændigt voksenliv. Hjælpeorganisationen har særligt fokus på at styrke målgruppens sociale og personlige komptencer gennem en lang række tilbud, der finder sted over hele landet.

Sidste år fik 8.007 anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde.

Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen