Københavns Kommune må enten dokumentere eller dementere påstanden om, at der har været covid-smittede personer, der har bragt varer ud til kommunens svage og ældre for Intervare. Sådan lyder det fra kommerciel direktør i Intervare, Mikkel Pilemand.

“Vi har i dag tjekket Corona-app’en hos alle de transportvirksomheder, der kører varer ud i Københavns Kommune for Intervare. De har dokumenteret, at ingen af de selvstændige vognmænd, som kører varer ud, har været Covid-smittede. Så vi ved ganske enkelt ikke, hvor de anonyme påstande stammer fra, som Københavns Kommune har skrevet ind i en kritisk rapport om Intervare, og som overborgmester Lars Weiss (S) nu fremturer med i pressen. Derfor må Københavns Kommune nu dokumentere påstanden eller dementere. Vi kan ikke leve med at blive beskyldt for, at Intervare via de selvstændige vognmænd, som bringer dagligvarer ud, har udsat ældre og svage medborgere for Corona-smitte,” siger Mikkel Pilemand.

“Det fremgår af Intervares kontrakt med de tilknyttede transportvirksomheder, at der skal bruges afløsere ved sygdom. Der er i kontrakterne økonomi til at tilkalde afløser. Så ingen skal naturligvis møde syge på arbejde – af hensyn til både dem selv og de kunder, de skal ud til,” siger Mikkel Pilemand.

Han forklarer, at Intervare ud over den faste procedure ved sygdom også har fulgt Sundhedsstyrelsen retningslinjer under hele corona-situationen.

“Alle har skullet spritte hænder af før og efter hver levering og bære mundbind eller visir. Dette sluttede medio juni 2021 lidt efter restriktionerne blev ophævet i samfundet. Derudover har vi løbende en dialog med kommunens hjemmepleje og afstemt procedurerne,” siger Mikkel Pilemand.

Han undrer sig over Københavns Kommunes ageren i den aktuelle sag som udspringer af, at Københavns Kommune gennem de seneste måneder blandt andet har påstået, at Intervare har brudt Københavns Kommune arbejdsklausul – en påstand, der ifølge Intervare er helt forkert.

Uenigheden handler om hvorvidt ejerne af de transportvirksomheder, som bringer dagligvarer ud for Intervare til visiterede borgere i Københavns Kommune, er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende eller lønmodtagere.

“Intervare har gennem 20 år haft og har fortsat et godt og tillidsfuldt samarbejde med en række af landets kommuner herunder Københavns Kommune. I alle årene har Intervare anvendt transportvirksomheder til distribution af de dagligvarer, som vi pakker til visiterede borgere. Ingen kommuner – heller ikke Københavns Kommune – har anfægtet dette gennem årene,” siger Mikkel Pilemand.

Hos Intervares advokatfirma Bech Bruun er der ingen tvivl. Ejerne er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende og er derfor ikke omfattet af den sociale klausul. Den samme konklusion er man nået frem til i en lang række andre kommuner og herunder Frederiksberg kommune, som har haft et eksternt revisionsfirma, BDO, til at kontrollere Intervare.

Revisionsfirmaet i Frederiksberg Kommune konkluderede samtidig, at Intervare havde betalt ejeren af transportvirksomheden bedre, end hvis han havde fået løn jf. overenskomsten på området. Dermed drager Frederiksberg og de øvrige kommuner den direkte modsatte konklusion af Københavns Kommune.

“Sammen med vores advokater og vores arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv har vi fremlagt den efterspurgte data til Københavns Kommune, og vi undrer os derfor over, at Københavns Kommune fastholder deres synspunkt, når det er så klart, at de tager fejl i deres standpunkt. Denne sag er meget principiel – ikke bare for os, men for alle leverandører, som leverer til det offentlige i hele Danmark,” siger Mikkel Pilemand.

Han understreger, at de private transportvirksomheder, som kører for Intervare, kører under både gode og ordnede forhold.

“Fakta er, at de transportvirksomheder, der forestår udbringningen af varerne til borgerne i Københavns Kommune, har et overskud på ca. 45.000 kr. om måneden til at dække vognmandens løn ved den gennemsnitlige arbejdsuge på ca. 45 timer, hvorfor de er sikret en god betaling for det stykke arbejde, de udfører. En betaling, der i øvrigt er højere, end hvis de havde været ansat som chauffører og aflønnet efter overenskomst,” siger Mikkel Pilemand.

Foto: ABW