Der var hverken tale om fiktive regnskaber eller besvigelse. Alligevel retter Intern Revision kritik af Teknik- og Miljøforvaltningen. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Intern Revision, der er en uafhængig enhed i Københavns Kommune, har nu afsluttet den undersøgelse, som Teknik- og Miljøudvalget besluttede skulle gennemføres, efter at der var konstateret rod med afregningen af de interne udgifter til forvaltningens anlægsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget skal behandle rapporten fredag den 26. marts. Sagen er kommet frem i forbindelse med en centralisering og styrkelse af forvaltningens økonomistyring.

De interne udgifter består primært af løn til de medarbejdere i forvaltningen, der står for at udbyde og styre de mange anlægsprojekter, hvorfor ordningen kaldes aflønningsmodellen. Den har oparbejdet et samlet underskud på 48,2 mio. kr., siden den blev politisk besluttet i 2008. Intern Revision slår fast, at underskuddene ikke er konteret på fiktive anlægsprojekter, hvilket forvaltningen selv havde vurderet kunne være tilfældet. Derimod er de pågældende konti oprettet helt i tråd med den politiske beslutning om aflønningsmodellen i 2008. Forvaltningen har til gengæld ikke efterlevet andre centrale elementer af ordningen, hvilket har gjort sig gældende helt siden den politiske beslutning blev truffet.

Derfor retter Intern Revision kritik af forvaltningen bl.a. for manglende ledelsestilsyn, manglende overholdelse af kommunens regler og retningslinjer og utilfredsstillende ledelsesmæssig reaktion på det underskud, der gennem årene havde oparbejdet sig. Samtidig kritiseres det, at underskuddet ikke er tydeliggjort overfor direktion, borgmester og udvalg. Trods kritikken slår Intern Revision fast, at der ikke er tale besvigelse. Intern Revision kritiserer samtidig aflønningsmodellen for at være for kompliceret og dårligt systemunderstøttet og kommer derfor med en række anbefalinger til forvaltningens oprydning på området. Bl.a. anbefales en ny og enklere model for afregningen af de interne omkostninger.

”Jeg vil gerne takke Intern Revision for en grundig undersøgelse, der har kastet lys over udfordringerne med forvaltningens interne afregning af anlægsprojekterne. Der rettes en berettiget kritik af forvaltningens håndtering af området siden 2008. Sagen er kommet frem i lyset som konsekvens af den nye direktions beslutning om at centralisere og styrke forvaltningens økonomistyring, der netop skal sikre at vi får ryddet op og undgår denne type sager fremover. Med rapporten fra Intern Revision følger en række anbefalinger, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal tage stilling til,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Intern revision vil i løbet af 2021 gennemføre yderligere undersøgelser af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsområde, bl.a. forvaltningens anlægsstyring samt den såkaldte over-/underskudsmodel, hvor Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at bruge overskud fra nogle anlægsprojekter til at dække underskud på andre projekter. Herudover vil Intern Revision undersøge forvaltningens interne takster.