Vi har skrevet til Rådhusets politikere, så de ved, hvad Vesterbro ønsker sig i de kommende budgetforhandlinger. Det skriver Vesterbro Lokaludvalg på deres hjemmeside.

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro

Allerede inden sommerferien begynder de politiske partier på Rådhuset at forhandle, hvordan kommunens budget for 2022 skal se ud. Når det gælder Vesterbro, har de en klar holdning til, hvor de mener, der behov for yderligere finansiering. De har i hvert af vores fagudvalg diskuteret, hvad der var vigtigt at få med på den samlede liste, som de sender afsted til borgerrepræsentationens medlemmer. Den samlede liste blev godkendt på deres lokaludvalgsmøde d. 19. maj.

 • Renovering af Basement

Basement er en populær og efterspurgt scene især for unge kulturskabere. Men stedet er slidt og har basale fysiske og facilitetsmæssige mangler, som forhindrer stedet i at blive en virkeligt attraktiv urban kulturscene. Med en renovering vil stedet i højre grad kunne understøtte Vesterbros og Københavns ungekultur.

 • Renovering og opgradering af badezone ved Fisketorvet

Badezonen ved Fisketorvet trænger til at blive renoveret. Badezonen bruges primært af børn og unge fra bydelen samt af mere ambitiøse, der udnytter, at der er plads til at kunne svømme længere baner i basinet. Hvis badezonen også i årene fremover skal kunne være et tilbud til beboere på Vesterbro og i København, skal den renoveres. Vi foreslår, at man i samme omgang opgraderer badezonen med en sauna og omklædning til den voksende skare af vinterbadere.

 • Gratis tandpleje til udsatte

Vesterbro rummer mange udsatte borgere. Vi peger på, at der findes finansiering til, at den gruppe af medborgere der har været længe på kontanthjælp, integrationsydelse m.m., tildeles gratis tandpleje. Vi ved at rutinemæssig tandpleje hos tandlægen ikke kan dækkes af deres eget budget med nedsat sundhed til følge.

 • Opgradering af de lokalt-forankrede beskæftigelsesindsatser

Den lokalt-forankrede beskæftigelsesindsats bør opgraderes økonomisk således, at der ikke spares på området.De besparelser, som blev gennemført tidligere på året bør genbesøges, og der bør tilføres flere midler.

 • Økonomisk løft af driftsbudgettet for H17

Fixerummet H17 er underfinansieret, og Mændenes hjem er udfordrede ift. lønmidler til nok personale til stedet. Vi mener at den eneste rigtige løsning er at øge dirftsbudgettet for H17 og Mændenes Hjem, så at stedernes brugere kan få den hjælp de behøver, og at presset på et i forvejen stresset personale afhjælpes.

 • Weekendåbent i Café Dugnad

Dugnad har ikke længere økonomi til at have weekendåbent, hvilket i høj påvirker brugerne af stedet, da det er her de får mad, kaffe, toilet, bad, pause, sårpleje osv. Vi opfordrer til at genindføre weekendåbent på dette vigtige tilbud for særdeles udsatte stofbrugere, der ikke kan benytte de ordinære fixerum pga. af trusler fra stærkere stofbrugere.

 • Grønne områder

Det stigende antal beboere på Vesterbro og Corona-krisen har betydet et ekstra slid på legepladser og de få grønne områder Vesterbro har. Der er behov for øget renholdelse og vedligeholdelse, samt bedre vedligeholdelse af toiletforholdene i bl.a. Enghaveparken / på Enghave Plads. Dertil mener vi, at sliddet på Litauens Plads og Sønder Boulevard har medført et vedligeholdelsesefterslæb, så områderne trænger til en ordentlig opgradering.

 • Anlæggelse af Parken ved H.C. Ørsted Værket

I forbindelse anlæggelsen kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt der her kan laves et geotermisk anlæg til fjernvarmeopvarmningen af byen – som kan kobles på det eksisterende fjernvarmenet.

 • Helhedsplan for Dybbølsbro

De kommende år byder på store ændringer i området omkring Dybbølsbro (Skole, Fjernbusterminal, Ikea, en eventuel udvidelse af Fisketorvet, metrostation) Vi mener, at der for at dette trafikale knudepunkt ikke skal ende i kaos, er der brug for en helhedsplan for området.

 • Trafiksanering af nordlige del af Vesterfælledvej

Vesterfælledvej er den eneste af Vesterbros hovedveje, der ikke er trafiksaneret i sin fulde længde. Med øget trafik pga. Carlsberg Byen, ny bus-linje 9A, og en stor ny børneinstitution ud til vejen, er der behov for, at den nordlige del af Vesterfælledvej trafiksikres med anlæggelse af cykelsti, og et yderligere bump som hastighedsnedsættende foranstaltning.

 • Sikre skoleveje

Vi ønsker fortsat at sætte fokus på sikre skoleveje på Vesterbo. Vi foreslår, at der etableres et Toronto fodgængerfelt ved Liva Weels Plads, så vores børn kan komme sikkert til og fra skole.

 • Cykel- og gangbro ind i Otto Busses Vej-området

Byudviklingsprojektet, der var et at de store projekter i kommuneplanen 19 står allerede nu med udfordringer, hvor der er behov for finansiering. En af dem er adgangen til området. Vi foreslår, at der afsættes midler til en undersøgelse af den nødvendige cykel- og gangbro ind i Otto Busses Vej-området, ift. jordprøver og forskellige tekniske muligheder.

 • Ny hundegård

Efter dialog med en udvalgt gruppe af hundeejere på Vesterbro peger vi på, at der etableres en ny hundeløbegård på Sønder Boulevard, men løsningen kræver finansiering for at kunne lykkes ift. naboer og brugere af løbegården. Vi anbefaler denne løsning, da vi mener, den giver en bedre udnyttelse af den begrænsede plads i vores bydel.

Budgetaftalen forhandles videre efter sommerferien med en forventet endelig aftale i efteråret 2021