Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har her til eftermiddag besluttet, at hospitalerne i regionen lige som de seneste to år ikke skal ud i en sparerunde. Der kan til gengæld blive behov for lokale omprioriteringer på de enkelte hospitaler for at få budgetterne til at gå op.

Foto ABW

Forrige uges økonomiaftale mellem regionerne og regeringen efterlader Region Hovedstaden med 373 mio. kr. ekstra i budgettet for 2022. Når de stigende udgifter til fx medicin og nyt IT er betalt, står regionsrådet tilbage med et råderum på ca. 50 mio. kr., som politikerne kan prioritere til nye initiativer. Det betyder også, at hospitalerne ikke bliver mødt med sparekrav. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

”Vi har en sund økonomi i regionen, og jeg er rigtigt glad for, at vi ikke behøver bede hospitalerne om at finde besparelser, som i sidste ende kan ramme både patienter og medarbejdere. Hospitalerne får dermed ro til at fokusere på at skabe gode og trygge forløb for patienterne,” siger hun.

Politikerne har et råderum på ca. 50 mio. kr., som partierne i regionsrådet i budgetprocessen skal forhandle om til nye initiativer og fokusområder.

”Det er jo her, vi får en oplagt mulighed for at målrette midler til specifikke områder, som vi politisk mener, har behov for at blive prioriteret. Det er for tidligt at sige, hvad det konkret bliver – men jeg kan allerede nu i mine samtaler med de andre partier fornemme bred opbakning til, at vi fx skal have fortsat fokus på børn og fødsler og på hurtigere udredning og diagnosticering på kræftområdet, siger hun.

Lokale omprioriteringer bliver nødvendige
Selvom der ikke meldes om en regional sparerunde, så kan det enkelte hospital stå i en situation, hvor de skal flytte penge fra et område til et andet, som trænger mere. De første meldinger er, at hospitalerne samlet set skal omprioritere for ca. 240 mio. kr.

Effektiviseringer som følge af nybyggeri sendes tilbage til hospitalerne
Når de nye kvalitetsfondsbyggerier tages i brug, kræver staten, at nye muligheder for fx mere effektive arbejdsgange og mere gennemtænkte patientforløb resulterer i effektiviseringsgevinster, som skal bruges på mere sygehusaktivitet.

Forretningsudvalget har i forbindelse med næste års budget besluttet, at hospitalerne kan beholde effektiviseringsgevinsterne; det drejer sig i 2022 om Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs pressemeddelelsen her.