Havmiljøvogterne har udviklet en ny app, der kan målrette, koordinere og effektivisere indsatsen for de mange tusinde danskere, som frivilligt opsamler ‘havfald’ på strandene. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Casper Tybjerg

Drømmen om rene danske strande uden plastik og andet løst affald kommer nu et stort skridt tættere på virkeligheden. Søværnets Havmiljøvogterkampagne har nemlig udviklet en ny app, der kan målrette, koordinere og effektivisere den kæmpestore indsats, som mange tusinde danskere frivilligt yder året rundt for at holde de danske strande fri for ‘havfald’.

Det nye ved app´en er, at den enkelte frivillige nu hver dag lynhurtigt kan indberette, hvor mange kg ‘havfald’ vedkommende har indsamlet, og på hvilken strand det er sket. Det er i sig selv motiverende for den enkelte at kunne se de daglige resultater på skærmen, men indberetningerne bevirker også, at Havmiljøvogterkampagnen kan få et præcist overblik over den samlede indsats på alle strandene i hele landet. Med denne nye viden er det muligt at udpege de strande, hvor tilstrømningen af ‘havfald’ er størst, og hvor der i fremtiden vil være størst behov for ekstra indsatser og nye initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om at opstille nye dispensere med havfaldsposer; om at iværksætte lokale kampagner; og om at finde på andre nye kreative tiltag. En anden vigtig nyhed ved app´en er, at den åbner mulighed for at udpege og indberette strande, hvor der er observeret store mængder af uopsamlet ‘havfald’. Herved kan alle andre brugere af app´en vælge at søge hen til netop disse strande, hvor muligheden for ‘fangst’ er størst, og hvor indsatsen vil kunne gøre størst mulig gavn for havmiljøet.

Havmiljøvogternes nye app rummer også en række andre værdifulde features. Blandt andet inspirerende artikler om havmiljøet og havfaldsindsamlingen; let og hurtig bestilling af nye havfaldsposer og -sække; samt anvisninger via et elektronisk kort til de nærmeste af de 365 udleveringssteder for havfaldsposer og -sække, der i dag findes i hele Danmark.

Den nye app er gratis og kan downloades af alle og enhver. Man skal blot gå ind i App Store eller Google Play og søge efter ‘Havmiljøvogter’. Herefter kan man tilmelde sig som frivillig og få adgang til alle app´ens muligheder.

Søværnets Havmiljøvogterkampagne har eksisteret siden 2006. Med over 28.000 frivillige til at spotte olie og samle affald på danske strande og vande er det den første og største fællesindsats til bekæmpelse af ‘havfald’. Søværnet får hjælp til kampagnen af blandt andet Spar Nord Fonden, Ny Form-butikkerne og Den Blå Planet.

Foto: Casper Tybjerg