Regeringen bør indføre et egentligt befordringsfradrag til cyklister og fjerne beskatningen på arbejdsgiverbetalte cykler. Sådan lyder det fra Cyklistforbundet og det grønne partnerskab, Gate 21, der sammen har sendt et åbent brev til skatteministeren. Også IT-virksomheden Gubra og KMD har skrevet under på brevet.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

”Vi opfordrer dig som skatteminister til at gå foran og implementere de økonomiske incitamenter, der fremmer cyklisme i Danmark.” Sådan står der blandt andet i det brev, som de to organisationer har sendt til skatteminister Jeppe Bruus.

I flere og flere virksomheder kigges der i dag langt efter cyklen, fordi et aktivt liv fx med daglige cykelture holder sundheden oppe og sygedagene nede. Gubra og KMD er eksempler på to virksomheder, som er meget optaget af at fremme medarbejdercykling.

Landsformand Jens Peter Hansen kalder det helt bagvendt, at medarbejdere skal beskattes, hvis de får en arbejdsgiverbetalt cykel af deres arbejdsplads.

– Det kan kun gå for langsomt at få indført de økonomiske incitamenter, som der er så meget brug for, lyder det fra landsformanden i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.

DI har dokumenteret, at vi som samfund kan spare 267.000 sygedage om året, hvis vi cykler blot 10% mere. Og Transportministeriets egne tal viser, at vi som samfund bliver rigere, hvis vi cykler mere. For hver cyklet kilometer sparer vi ca. otte kr. på det offentlige sundhedsbudget.

– Det kan kun gå for langsomt at få indført de økonomiske incitamenter, som der er så meget brug for siger landsformanden i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.
Men ændringerne vil også gøre en forskel på klimaområdet. I brevet står der bl.a., at man med økonomiske incitamenter til cyklister vil kunne levere effektivt på regeringens grønne ambitioner på transportområdet. Det vil også bidrage til at opbygge en større robusthed i transportsystemet, så Danmark fremover bliver mindre sårbar over for prishop på tankstationernes pristavler.

Brevet opfordrer også til, at skatteministeren tager inspiration fra udlandet. Blandt andet fra Frankrig. Her har regeringen eksempelvis lanceret en ’Bæredygtig mobilitetspakke’, der giver private virksomheder mulighed for at dække ansattes pendling på bl.a. cykel med op til 400 euro per år, uden at det beskattes.

I Nederlandene er cyklen sidestillet med bilen på arbejdspladserne, så en virksomhed skattefrit kan give medarbejderne 0,19 euro per kilometer i befordringstilskud uanset transportmiddel.

Læs Cyklistforbundet og Gate 21’s brev til skatteminister Jeppe Bruus

Kilde.