Siden COVID-19-vaccinen fra Pfizer-BioNTech blev godkendt til børn fra 12 år, har de i Sundhedsstyrelsen lavet en grundig faglig vurdering af grundlaget for godkendelsen. På den baggrund anbefaler de, at 12-15-årige også bliver tilbudt vaccination.
Da alle over 16 år nu er blevet inviteret til vaccination, kan de i dag gå i gang med at invitere den sidste målgruppe.
De anbefaler, at børnene bliver vaccineret, fordi:
◾ Når flere er vaccineret, kan vi bedre stå imod de nye og mere smitsomme coronavarianter.
◾ Når dit barn bliver vaccineret mod COVID-19, får vi i Danmark en bedre kontrol med epidemien og kan bedre forhindre smitte.
◾ Vaccinerede børn er med til at stoppe smittekæder. Dermed er de med til at passe på vores ældre og sårbare, der ikke er vaccinerede, eller som har lavere effekt af vaccination.
◾ Den øgede immunitet i befolkningen gør, at både du og dit barn kan komme tilbage til en normal hverdag, som I kender uden stort behov for test og smitteopsporing.
◾ Vaccination beskytter børn mod at blive syge af COVID-19. Børn bliver dog sjældent alvorligt syge.
De 15-årige modtager selv deres invitation i e-Boks, mens forældrene bliver orienteret om, at den unge er inviteret. For børn under 15 år bliver invitationsbrevene sendt til forældrene, da det er forældrene, der beslutter, om barnet skal vaccineres mod COVID-19.
Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet om vaccination til dit barn. Læs mere om vaccination af 12-15-årige her: https://www.sst.dk/da/Covid-vaccination-12-15aar
PR-Foto