Det spørgsmål ønsker kommunen netop nu input til i den igangværende høring med høringsfrist 24. juni.

Foto JTL

Hvordan skaber vi det gode byliv i den kommende Jernbaneby samtidig med, man bevarer det særegne kulturmiljø, der findes i området? Og hvordan sikrer man, at det kommende erhvervsliv bliver en medspiller i spørgsmålet om, hvordan området bliver et godt området at bo i? De emner ønsker kommunen netop nu input til.

Direkte spørges der til følgende:

  • Københavns Kommune ønsker ideer og kommentarer til, hvordan detailhandel kan understøtte området i forhold til byliv og i forhold til dem der skal bo og arbejde i området. Desuden ønskes ideer og kommentarer til, hvordan sikrer vi, at planlægningen kan rumme både eksisterende virksomheder og en ny blandet bydel med boliger, erhverv og offentlige institutioner.

For os har det hele tiden været vigtigt, at udviklingen af Godbaneterrænet sker med respekt for lokale ønsker og input.

Ligeledes ønsker vi, at et kommende erhvervsliv understøtter et byliv med fokus på de beboere, der kommer til at bo i området, og at udviklingen sker med respekt for det kulturmiljø og værkstedsmiljø, som er en del at det nuværende liv på området..

Derfor glæder det os, at kommunen spørger ind til netop de emner, og hvordan man kan rammesætte, så man giver de bedste vilkår for et attraktivt og levende byliv, herunder erhvervsliv.

Derfor er denne høring nødvendig:
De overordnede rammer for udviklingen af Godsbaneterrænet blev besluttet med kommuneplan 19. Københavns Kommune overvejer at ændre rammerne for lokalplanlægning som de er vedtaget i kommuneplanen. Derfor er der nu en supplerende forudgående høring om kommuneplantillægget, som ændringerne til kommuneplan 19 vil kræve.

Ud over rammerne for planlægning for lokal detailhandel i området, behandler høringen også kommuneplanrammernes afgrænsning i forhold til bl.a. Metroselskabets klargøringscenter og Banedanmarks aktiviteter langs jernbanen.