For Hverdagsaktivisterne blev 2020 et år med mange aflysninger, men også nye ideer og initiativer. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse

For Hverdagsaktivisterne laver blandt andet laver frivilligt arbejde til store arrangementer og events, men 2020 blev et år med mange aflysninger, men også nye ideer og initiativer. I november startede Autisme Ekko op, mens aktivisterne har haft fokus på ensomhed under corona-nedlukningen.

”Det bedste er at være frivillig! Fedt at vise, at vi er mennesker og kan være frivillige ligesom alle andre”

Sådan siger en af de i alt 114 Hverdagsaktivister til årsskriftet for 2020. Årsskiftet indeholder interviews, billeder og nedslag fra året, der er gået for de frivillige kræfter. Og trods corona, så er missionen den samme som før, understreger projektkoordinator Camilla Køhler Karlsson.

”Vi skal i alle dele af Danmark blive bedre til at inkludere mennesker med handicap, og det kræver i høj grad at vi får gjort noget ved de fordomme og stereotyper der er. Vi mener at inklusion opstår i mødet imellem mennesker. Vi er nødt til at konfrontere fordomme i øjenhøjde, og igennem relationerne skabe en ny viden, accept og forståelse af mennesker med handicap”.

Autisme Ekko giver fællesskab
Og selvom 2020 har budt på aflysninger af mange af de events, som Hverdagsaktivisterne plejer at være en del af, så har tiden ikke stået stille. Som noget helt nyt er Autisme Ekko startet op i november 2020.

”Autisme Ekko er en direkte udsendelse streamet på Facebook og lavet af frivillige med autisme. Udsendelsen er målrettet til seere med autisme og skal være med til at udbrede forståelsen for mennesker med autisme og til at danne et bredere fællesskab og gøre folk klogere på deres handicap og dele erfaringer.

Autisme Ekko sender direkte fra Kulturhuset Pulsen og sender den første torsdag i hver måned. Næste udsendelse bliver med komiker Christian Fuhlendorff på torsdag. Find Autisme Ekko på Facebook

Kommunen skal blive bedre
I årsskriftet er der også et indlæg fra vicedirektør fra Borgercenter Handicap, Mette Boskov Vedsmand, der i efteråret var gæst i et andet af Hverdagsaktivisterens live-programmer, nemlig Venskabslinjen.

”Som kommune skal vi blive endnu bedre til at samarbejde med aktører i civilsamfundet, der skal inkludere mennesker med handicap i frivillige fællesskaber. Det er Hverdagsaktivisterne et lysende godt eksempel på”, siger hun i årsskiftet.

Ensomhed kan bekæmpes
I april 2020 havde Hverdagsaktivisterne, sammen med Det Centrale Handicapråd, et indlæg i Kristelig Dagblad om ensomhed blandt mennesker med udviklingshæmning. Her er budskabet klart:

”Lad os sammen lave varige løsninger og skabe tiltag og initiativer, der kan afhjælpe den massive ensomhed blandt denne gruppe borgere. Og opfordre til, at der fortsat vil være et politisk fokus, der munder ud i at understøtte de initiativer, som civilsamfundet, organisationer og græsrodsbevægelser sætter i gang”, skriver de.

Hverdagsaktivisternes udviklingssamtaler viser, at 100 procent af de frivillige oplever at være en del af et fællesskab, 88 procent oplever at gøre en forskel, mens 94 procent oplever at styrke deres egne evner. Så kan det ikke siges tydeligere: Hverdagsaktivisterne gør en forskel.

Links