12 frivillige fællesskaber i København er indstillet til prisen, som hylder de frivillige, der gør en forskel for københavnernes sundhed og de ældres trivsel. 
Lige nu og frem til 8. august kan du stemme på din favorit: https://faellesskabsprisen.kk.dk/stem-paa-din-favorit-2021. De indstillede fællesskaber tilbyder københavnere nogen at snakke med, hygge med, motionere med eller på andre måder være sammen med.
Der er fællesskaber for ensomme ældre i nordvest, for ensomme migranter, for pårørende til kronisk syge, for LGBT+ beboere på plejehjem. Der er besøgshunde til ældre, gågrupper i Vanløse, læseklub med højtlæsning, vaccineledsagere, fællesskaber for ældre og udenlandske studerende, der vil lære dansk. Og der er et mødested for mænd med kræft, en herreklub for mænd over 65 og en ældreklub for pensionister.
Læs mere om alle de indstillede fællesskaber i linket herunder:
Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk