Sundhedsstyrelsen minder om, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind og visir, og at årsagen ikke altid er synlig. Man er ikke forpligtet til at vise dokumentation for fritagelse, som f.eks. en lægeerklæring.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir, men det er man ikke forpligtet til at bære. Badget kan bestilles gennem en række patientforeninger og kommunale/regionale institutioner.

Mundbind eller visir kan fjernes eller undlades, fx:

Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
Under samtale med personer, der skal mundaflæse.
Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst
Hvis politiet skal foretage identifikation.
Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.
Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx vejrtrækningsgener, forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.
Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang. Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Børn under 12 år er undtaget fra at bruge mundbind.

 

Fritaget, grafik: SST