På Vesterbro Lokalvalgs møde i onsdags godkendte de bl.a. deres årsplan for 2021. Selvom det stadig er uvist, hvor meget coronaen kommer til at påvirke deres aktiviteter i 2021, har de allerede flere spændende og vigtige projekter i kalenderen. Dertil kommer selvfølgelig de aktuelle politiske projekter og sager, der opstår i årets løb, som de naturligvis også arbejder med.  Det oplyser de på deres hjemmeside
Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Her er hvad du kan se frem til i 2021.

Evaluering af Enghave Plads

Vi forsætter det arbejde vi startede i 2020 med evaluering af den genåbnede Enghave Plads, og spørger pladsens brugere, om pladsen rummer de nødvendige funktioner, der er nødvendige for et velfungerende centralt byrum der forbinder bydelens borgere og brugere.

I foråret 2020 mødtes vi med brugerne af lommeparken på Enghave Plads, men den planlagte dialog med pladsens øvrige brugere og naboer blev i første omgang udskudt pga. corona-restriktionerne.

Men nu er vi klar til næste skridt. I løbet af vinteren har vi været i dialog med de erhvervsdrivende og andre centrale aktører omkring pladsen, og fra midt februar rækker vi ud til pladsens øvrige naboer, for at få deres mening om og ønsker til pladsen. Senere på året er der planlagt dialog med cyklisterne og pendlerne.

Når alle tilbagemeldinger er i hus, tager vi det samlede billede med videre til Teknik- og Miljøforvaltningen, der fra projektets start har været med på sidelinjen, og er åben for et samarbejde om at gøre pladsen endnu bedre for dens brugere.

Otto Busses Vej

2021 bliver året, hvor den endelige helhedsplan for området omkring Otto Busses Vej bliver offentliggjort. Det ser vi særligt frem til, da det er den plan, der definerer, om området kommer til at rumme de grønne og rekreative kvm, som vi har arbejdet for, og om der er blevet lyttet til brugere, naboer og interessenter, hvilket har været centralt i den dialog om området, som vi faciliterede i 2020.

I alle tilfælde vil vi også i 2021 være klar med sparring og en klar stemme for, at der fortsat bliver til lyttet Vestebros beboere i det videre arbejde med udviklingen af området.

Lights on Vesterbro

Med alle de gode erfaringer og tilbagemeldinginger fra både publikum og samarbejdspartnere vi har fået, fra da vi afviklede Lights on Vesterbro i sensommeren 2020, var det oplagt at overvej en gentagelse af projektet.

Det har vi nu endligt besluttet at gøre. Om formen bliver helt den samme, er endnu uvist. Men allerede nu kan du godt begynde at glæde dig til, at Vesterbro igen kommer til at summe af liv og energi med at hav af gode, sjove og interessante kulturelle indslag. Vi fortæller selvfølgelig mere, når vi når længere hen på året.

Dybbølsbro

Allerede d. 3. februar er der borgermøde om opførelse af en ny IKEA ved Kalvebods Brygge ved siden af Dybbølsbro. Det er bare et af flere projekter, der kommer til at få indvirkning på området omrking Dybbølsbro og på de trafikale forhold på om omkring broen. Ud over et nyt IKEA-varehus kan vi også se frem til en fjernbusterminal og den kommende byudvikling af Otto Busses Vej, som grænser op til Dybbølsbro.

Vi vil i 2021 fortsætte vores indsats for, at der bliver skabt en forbindelse og sammenhæng imellem de enkelte udviklingsprojekter, så at der er en helhed i den samlede byudviling på Vesterbro.

Dialog og bindeled til Rådhuset

Som altid arbejder vi løbende for at skabe dialog og fungere som bindeled mellem politikerne på rådhuset og Vesterbros borgere. Hvis du har en ide, en kommentar eller bare gerne vil have en snak med dit lokaludvalg, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs meget mere om Vesterbro Lokaludvalg her. Du kan også følge med dem på Facebook her.