Der indkaldes snart til et inspirationsmøde om kulturlivet på Vesterbro. Vesterbro Lokaludvalg har fokus på dette. Det oplyses på hjemmesiden.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Igennem en årrække har de i lokaludvalget haft fokus på, hvordan lokalområdet kan bidrage og få bedre indflydelse på de lokale kulturtilbud. Det er et emne, de også har været i dialog med Rådhusets Kultur- og Fritidsudvalg om.

På deres sidste lokaludvalgsmøde havde de besøg af Lone Billehøj fra Kultur V, som bl.a. har ansvaret for biblioteket og kulturhuset i Lyrskovgade. De snakkede med Lone om:

  • Udvidet brug af de lokale huse
  • Styrkelse af værtskab på kulturhusene
  • Inddragelse af samarbejdspartnere/aktører
  • Samarbejde om aktiviteter eller tilbud

Det skete på baggrund af en dialog, som deres Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalg har haft med Kultur V og en anden del af den kommunale organisation DIT:KBH, der har ansvaret for Basement, kulturstederne ved Onkel Dannys Plads og det kommende Ungdommens Demokratihus i Kødbyen.

Dialogen har taget udgangspunkt i, hvordan lokale foreninger og andre interessenter og brugere (herunder Lokaludvalg) i bedst inddrages i drift og udvikling af kultur- og fritidsinstitutionerne.

Kultur V fortalte på lokaludvalgsmødet om initiativ til et åbent inspirationsmøde om kulturlivet på Vesterbro, hvor alle kan deltage og give input til hvilke behov og udfordringer, der er, samt hvordan de gerne vil inddrages fremover. Det er tanken, at der på mødet nedsættes derefter en arbejdsgruppe med ca. 10 deltagere, der udarbejder et udkast til en fremtidig struktur for brugerinddragelse på Vesterbro.

Inspirationsmødet vil blive afholdt efter sommerferien.

Kultur V

– Kultur V dækker en lang række kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg i Valby, Vanløse, Vigerslev, Kgs. Enghave, Enghave Brygge, Sydhavnen og Vesterbro.
– Kultur V nærbetjener ca. 165.000 københavnere.
– Kultur V har 50 medarbejdere, der varetager samskabelse, udvikling, drift og administration af godt 20 huse, værksteder, haller og anlæg.
– Kultur V’s kerneopgave er at sikre rammerne for, at københavnerne deltager, engagerer sig og bruger byen.
– Målet er at give så mange borgere, brugere og foreninger som muligt rammer og støtte til at skabe lige netop de kulturaktiviteter, de ønsker