Samtlige valgplakater, som de politiske partier ikke selv har fjernet forinden, skal væk mandag den 17. juni.

Næste mandag den 17. juni sætter 10 medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen ind over hele København på en gang med ét fælles mål for øje: Samtlige valgplakater, som de politiske partier ikke selv har fjernet forinden, skal væk.

”Vi har besluttet at sætte ind med fuld styrke, så vi kan få fjernet alle plakater og så mange strips som muligt fra gadebilledet på en gang. Det er en slags hovedrengøring af byen efter halvanden måned med valgplakater overalt. Det burde egentlig ikke være nødvendigt, for partierne skal selv rydde op, men vores erfaring siger, at vi selv er nødt til at sætte ind, hvis vi vil have det hele med,” siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Han opfordrer i samme ombæring de ophængningsansvarlige til også at fjerne de strips, som plakaterne er sat op med, og som desværre ofte bliver glemt, når plakaterne skal fjernes igen.

Ifølge Vejloven skal partierne selv have taget valgplakaterne ned inden for otte dage efter valget. Dvs. at plakaterne skal være fjernet senest torsdag den 13. juni ved midnat. Hvis der fortsat hænger plakater efter den dato, koster det partierne dyrt, fordi kommunen så skal fjerne plakaten på partiernes regning. Det er endnu ikke afgjort præcist, hvad det kommer til at koste, men forvaltningen forventer, at det bliver et sted imellem 170 og 230 kroner pr. valgplakat.

‘Prisen skal fastsættes ud fra, hvor meget tid vi samlet set bruger på registrering og nedtagning af valgplakaterne. Derfor kan vi først beregne den endelige pris, når hele perioden er overstået. Der er forskel på, om det er en plakat, vi skal fjerne, fordi fristen for nedtagning er overskredet, eller om det er en plakat, vi har skullet fjerne i løbet af valgperioden, fordi den har været hængt op i strid med reglerne. Det sidste koster flere ressourcer hos os, og derfor bliver prisen også lidt højere,’ siger Jakob Hjuler Tamsmark.

At nedtagningen ikke starter allerede dagen efter sidste frist for nedtagning, hænger sammen med, at forvaltningen gerne vil klare opgaven så effektivt som muligt.

‘Fredag d. 14. juni bruger vi derfor på at scanne byen for glemte plakater og dernæst tilrettelægge, hvilke ruter vi skal køre om mandagen. Og så regner vi ellers med, at vi kan få bugt med det hele den 17. juni. Der kan nok stadig gemme sig en enkelt plakat hist og her, fx gemt bag en busk. Hvis man ser sådan en, må man meget gerne melde det ind til os, så vi kan komme ud og fjerne den,’ siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Man kan kontakte kommunen via Giv et Praj-appen, hvor man kan plotte ind præcis, hvor valgplakaten befinder sig. Gerne med vedhæftet foto, så den er nem at finde.

Efter oprydningsaktionen vil Teknik- og Miljøforvaltningen foretage en samlet opgørelse af alle indsamlede plakater fra de to valg. Dernæst bliver der sendt en samlet opkrævning af sted til de forskellige partier.

Læs mere her.