Fra 4. november 2019 til medio 2020 afspærres Hovedbibliotekets 2. sal for at give plads til ombygningen af en ny børneetage. Der oprettes et midlertidigt børnebibliotek i stueetagen.

Københavns Hovedbibliotek har fået mulighed for at forny og etablere en hel børneetage. Den eksisterende 2. sal fornyes og de knap 1.000 m2 dedikeres til et nyt børnebibliotek med aktiviteter for børn fra 0-12 år og deres voksne. Børnebiblioteket skal have fokus på livskvalitet via litteratur og læsning.

På etagen etableres der forskellige aktivitetszoner, der indrettes som en kronologisk rejse gennem barnets sproglige stadier, hvor rummet kobles med bøger og litteratur med henblik på biblioteksaktiviteter. Indretningen baseres på hjerneforskning, forskning om læsevaner og faglig ekspertise inden for sprogtilegnelse. Den nye børneetage er en del af Københavns Bibliotekers strategi om at satse mere på børns læsning.

Fra mandag den 4. november 2019 og frem til medio 2020 afspærres Hovedbibliotekets 2. sal for at give plads til ombygningen af børneetagen.

Midlertidigt børnebibliotek i stueetagen.
Selvom 2. sal spærres af, så skal der være plads til børnene på Hovedbiblioteket. Derfor oprettes der et midlertidigt børnebibliotek i stueetagen i de områder, hvor der normalt afholdes morgensang og hvor der før ombygningen har stået reserverede bøger.

Det midlertidige børnebibliotek vil have betjening og udvalgte biblioteksaktiviteter. Der vil være et udvalg af børnematerialer tilgængelige i det midlertidige børnebibliotek. Det kan desværre ikke lade sig gøre at have plads til det hele, og pga. pladsmangel er der visse typer bøger og udlånsmaterialer til børn, der ikke bliver tilgængelige i perioden. Det drejer sig om:

Engelsk fantasy – Engelsk eventyr – Engelsk oplæsning – Engelsk lydbog cd/mp3 – Eventyr – Gys – Krimi – Ungdomsbøger – Musik (bøger) – Musik på cd – Lydbøger cd/mp3 – Film på dvd/blu-ray – Spil til Playstation, Xbox, WII og PC – Tidsskrifter. Disse materialer skal reserveres til afhentning.

Børne- og voksentegneserier samt manga findes i tegneserieområdet ved betjeningsområdet på 1. sal.

Hvad med de voksne?
De voksne borgere vil også opleve et ændret tilbud i ombygningsperioden. Voksenarrangementer vil blive afholdt i stueetagens centralsal. Derudover vil en række bøger og udlånsmaterialer til voksne ikke være tilgængelige i perioden. Det drejer sig om: Cd’er, film og fagbøger om kunst, musik og sport. Disse materialer skal reserveres til afhentning.

Reserverede bøger til afhentning flyttes fra stuetagen til 1. sal nær betjeningsbordene.

Grundet arbejdet med ombygningen kan der periodevis forekomme støjgener i huset. Vi anbefaler derfor vores nyindrettede fjerde sal, hvor der er flere siddemuligheder – hvad enten man trænger til at læne sig tilbage med en god bog eller arbejde ved et bord.

Den nye børneetage er støttet af Nordea-fonden. Læs pressemeddelsen her.