Fra den 5. maj og indtil 23. juni kan københavnere nominere bygninger i København, som de mener bør bevares og beskyttes mod nedrivning.

Foto ABW

De er stort set over hele byen. De skæve, gamle bygninger, som har en særlig betydning for Københavns sjæl, historie og identitet. Træskuret på Refshaleøen, hvor La Banchina har til huse, skurvognene på Fiskerihavnen yderst i Nordhavn og de gamle fabriksbygninger på Ydre Nørrebro for bare at nævne nogle få eksempler.

Bygninger som dem skal nu kortlægges med hjælp fra københavnerne, som på en ny hjemmeside kan nominere bygninger, der betyder noget for dem. Formålet er at finde frem til bygninger, som ikke i forvejen er beskyttet mod nedrivning – men som ifølge københavnerne bør blive det:

”Københavnerne er de lokale eksperter i vores by, og derfor håber jeg, at så mange som muligt vil pege på bygninger, som giver vores by sjæl. For vi har desværre set, hvordan lokale perler er blevet revet ned – til stor ærgrelse for københavnerne. Det skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå.”
Sophie Hæstorp Andersen (S) Overborgmester

Der er nedsat et dommerpanel, som skal gennemgå københavnernes input og på den baggrund indstille op til 10 bygninger fra hver bydel i København, som de vurderer, er bevaringsværdige.

Dommerpanelet består af københavnerpersonligheder og relevante fagpersoner som digter Søren Ulrik Thomsen, stadsarkitekt Camilla van Deurs og iværksætteren Lennart Lajboschitz.

Københavnernes og dommerpanelets indstilling vil herefter blive politisk behandlet i Københavns Borgerrepræsentation med en anbefaling om, at de nominerede bygninger får beskyttelse, for eksempel i den næste kommuneplan eller kommende lokalplaner.

På den måde får københavnerne større indflydelse på, hvad der er bevaringsværdigt i deres by.

”Jeg glæder mig til at se, hvad københavnerne peger på. Jeg er sikker på, at deres input vil bidrage til, at vi i fremtiden har en by rig på historie og sjæl, samtidig med at vi udvikler byen og gør plads til det stigende antal københavnere.”
Sophie Hæstorp Andersen (S) Overborgmester

Dommerpanelet består af:

 • Camilla van Deurs, Stadsarkitekt
 • Louise Jacobsen, Museumschef for Københavns Museum
 • Rasmus Jessing, Byggedirektør i KAB og arkitekt MAA
 • Karsten Ifversen, Arkitekturredaktør på Politiken og forfatter
 • Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist
 • Rikke Rohr, arkitekt og direktør i Demokratiskolen
 • Lennart Lajboschitz, erhvervsdrivende, iværksætter og ejer af bl.a. Folkehuset Absalon.

Fakta

 • Fra d. 5. maj til d. 23. juni har alle københavnere mulighed for at nominere bygninger i Københavns Kommune på https://byenssjael.kk.dk/
 • For at nominere skal der uploades et billede af den pågældende bygning samt skrives en kort motiveret tekst på hjemmesiden.
 • I løbet af nomineringsperioden vil Københavns Kommune afholde arrangementer, der kan inspirere og igangsætte samtalen om byens fælles bygningsarv.
 • Et dommerpanel vil gennemgå de nominerede bygninger og udvælge 5-10 bygninger fra hver af Københavns bydele, som de finder bevaringsværdige.
 • Anbefalingerne fra københavnerne og dommerpanelet vil blive politisk behandlet i Københavns Borgerrepræsentation i forbindelse med Kommuneplan 2024.