I mandags var Vesterbro Lokaludvalg værter for et ambitiøst dialogmøde om håndværk og kreative virksomheder som bærende element i Jernbanebyens identitet.

Foto ABW

Når Godsbaneterrænet byudvikles, er det vigtigt for dem , at Vesterbros nye bydel bliver en leve-venlig bydel med rum til diversitet, grønne områder, fritidsliv og at områdets egenart og kulturarv bevares.

Ved mødet i mandags satte de fokus på bevaring af områdets egenart og kulturarv, herunder at give rum og mulighed for, at områdets eksisterende udøvere af håndværk og kreative virksomheder også i fremtiden har en naturlig plads i området.

Det siger planerne
”Værkstedsbyen” er heldigvis en central del af den helhedsplan, der er lavet for området, som nu danner grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan.

Med mødet ønsker de at bidrage til, at det ikke bare bliver ved planerne, men at rammerne netop tilpasses, så visionerne kan blive til virkelighed, og ikke bliver helt glemt eller umuliggjort som i mange af de nye københavnske bydele.

Sådan forløb mødet
Efter en fælles rundtur, hvor alle med egne øjne kunne se, hvad værkstederne giver af karakter og identitet til området, kom direktøren i DSB Ejendomsudvikling og planchefen i Københavns Kommune hver med et oplæg, hvor de bl.a. blev bedt om at forholde sig til, hvordan de vil arbejde for, at værkstedsbyen kan blive til virkelighed.

Derefter bad vi alle deltagere om at indgå i en diskussion af udfordringer og løsninger for de mest centrale spørgsmål til, hvordan ideerne og visionerne kan blive til virkelighed.

Mødet blev holdt i BaneGaarden med deltagere lige fra lokale håndværkere og kreative virksomheder til grundejere, kommunen, professionelle og organisationer med erfaring fra området.

Det gør de nu
Nu går de i gang med at samle op på alle de gode pointer fra mødet, som de inden længe kan præsentere i en lille rapport om emnet.

Rapporten vil de bruge i deres  arbejde og dialog med alle relevante aktører, der kan være med til at sikrer en leve-venlig udvikling af godbaneterrænet med respekt for områdets eksisterende egenart og kulturarv.

Kilde.