Gør 2021 til et sundt, grønt og dyrevenligt år. Spis mere grønt, mindre kød – og fisk, som er fanget med omtanke. Her er, hvad du kan pejle efter. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse

Foto: ABW

HJÆLP LANDBRUGSDYRENE
Grise, køer, kalve, høns og kyllinger har trange kår i den danske fødevareproduktion, hvor dyrene oftest bliver betragtet som produktionsenheder – ikke levende væsener. Derfor arbejder Dyrenes Beskyttelse for et landbrug, hvor dyrene har det markant bedre. Du kan hjælpe landbrugsdyrene ved at spise mere grønt og mindre kød fra dyr, der til gengæld har haft et bedre liv med adgang til det fri, mere plads og mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

Når du køber kød, æg og mælk:
• Spis mere grønt og mindre kød
• Kig efter ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ og Ø-mærket Heldigvis er mærkerne til at finde i de fleste butikker.
• Brug resterne, ikke skraldespanden Planlæg indkøb, lav gode retter af rester, og husk, at mindst holdbar til betyder, at varen sandsynligvis godt kan bruges efter datoen.

PAS GODT PÅ FISKENE
Fisk er sansende væsener, og derfor skal stress og smerte naturligvis minimeres ved fangst, håndtering og aflivning. Dyrenes Beskyttelse arbejder for bedre fiskevelfærd med krav til, hvor længe fiskene må være i fangstredskaberne, at de løftes forsigtigt om bord på fiskebådene, og at de bedøves før aflivning.

Men i øjeblikket kan man ikke købe fisk, hvor der er gjort en ekstra indsats for fiskevelfærden.

Det bedste, du kan gøre, er derfor at købe fisk fra bestande, der ikke er overfiskede, og som er fanget med fiskeredskaber, der ikke skader havbunden. Et sundt havmiljø er i sidste ende med til god fiskevelfærd, fordi det er her, fiskene lever.

Når du køber fisk, så kig efter:
• NaturSkånsom: Det nye statslige mærke NaturSkånsom sikrer, at fiskene er fanget kystnært fra mindre både med skånsomme redskaber og fra sunde bestande. Den bedste måde at udbrede skånsomt fiskeri er at spørge efter det og købe det, hvis det er der.
• MSC (Marine Stewardship Council) for vildtfangne fisk, hvis du ikke kan finde NaturSkånsom
• Økologimærket for opdrætsfisk, sekundært ASC (Aquaculture Stewardship Council), hvis du ikke kan undvære eksempelvis laks, men …
• Hold igen med laks og ål, fordi de vilde bestande er pressede, og opdrætslaks ofte har dårlig dyrevelfærd, lakselus og parasitter