Fra næste uge bliver det mange steder muligt for elever og ansatte på landets ungdoms- og voksenuddannelser at modtage kits til selvtest på deres uddannelsesinstitution.

Foto: ABW

Elever og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser opfordres efter nytår til to ugentlige screeningstest for COVID-19 for at dæmme op for smitten i samfundet. Opfordringen til test gælder også for dem, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Kun de elever og ansatte, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, er undtaget fra opfordringen.

Ungdoms- og voksenuddannelser, kan fra mandag den 17. januar 2022 vederlagsfrit rekvirere kits til selvtest. De første selvtest vil kunne udleveres til elever og ansatte i den kommende uge.

Rekvirering af selvtestkits skal ske via den region, som institutionen er geografisk beliggende i. Den første leverance vil pga. begrænsning i antallet af testkit ske efter en fordelingsnøgle. Derfor vil nogle uddannelsesinstitutioner i den indledende implementeringsfase kunne opleve at have for få test. Herefter vil rekvirering ske efter samme procedure som for testkits til brug for selvpodning under supervision i foråret 2021, dvs. at den enkelte institution kan rekvirere selvtestkits efter behov.

Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til de lokale forhold.

Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet til sundhedsmyndighederne og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.

En vejledning om selvtest på efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort på uvm.dk snarest muligt.

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan også vederlagsfrit rekvirere værnemidler til brug for opfyldelse af krav om mundbind eller visir. Værnemidler kan rekvireres fra og med onsdag den 12. januar 2022.

Kilde.