København har startet en gradvis, kontrolleret genåbning. Senest 20. april er de fleste institutioner, skoler og specialtilbud klar. Det oplyses i en pressemeddelse.

Nu er genåbning af Københavns dag- og skoletilbud gået i gang, og der er i dag åbnet 26 skoler af byens 69 skoler og 124 – svarende til 35 pct.af dagtilbuddene. Resten af skolerne bliver åbnet torsdag og fredag, mens dagtilbuddene vil åbne løbende med 114 institutioner torsdag, 39 institutioner fredag, og det flest andre fra mandag d. 20 april. Den foreløbige status for den første dag viser, at 2308 børn havde behov for pasning, kapaciteten var 3220 og det reele fremmøde var 1064. Det dækker over, at der nogen sted ikke var plads til alle børn, men også over, at der mange steder blev fundet ekstra plads. Der skal også lyde et stort tak til tålmodige forældre i den sammenhæng.

København genåbner kun institutioner, når de fuldt og helt lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så børn, forældre, og ansatte kan føle sig trygge og sikre. Den gradvise genåbning betyder, at der er plads til en del færre børn end normalt, og de nye kvm. krav medfører, at institutionerne med udelukkende deres egne kvm kun har plads til ca. halvdelen af de børn, de plejer.

Det lykkes dog kommunen løbende at inddrage ekstra kvm i institutionernes lokalområder til pasning, og en række store aktører som KAB og Københavns Professionshøjskole har tilbudt plads, og sammen med fx brug af bemandede legepladser, kvartershuse og idrætsfaciliteter, bliver der mere og mere plads, så vi i de kommende uger forhåbentligt kan nærme os tæt på fuld kapacitet. Børne- og Ungdomsudvalget vil gerne takke alle de mange, som i disse dage tilbyder hjælp med udlån af faciliteter til opgaven.

Vores dygtige, engagerede ledere og medarbejdere har knoklet på i nærmest døgndrift over påsken, siden Sundhedsstyrelsen tirsdag aften i sidste uge sendte deres vejledning ud til genåbningen af daginstitutioner og skoler. Dem vil Børne- og Ungdomsudvalget også gerne takke.

Ikke alle forældre har på den korte bane fået plads til deres børn i institutionerne. Børne- og Ungdomsudvalge vil også gerne rette en stor tak til københavner-forældrene, der har vist forståelse for situationen. I skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for at åbne så meget op som muligt, men vi gør det kun i takt med, at institutioner og skoler lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeres børns trivsel og sundhed kommer i første række.

Såfremt der ikke er plads til alle i vores institutioner, så tilslutter udvalget sig de principper for nødpasning ved en evt. Udvælgelse af børn, som Undervisningsministeriet har besluttet. Disse er:

Forældre med samfundskritiske jobs, herunder bl.a. ansatte i sundhedssektoren, rengøring og dem, der skal passe andre folks børn
Forældre til børn i udsatte positioner
Forældre, der fysisk skal møde på arbejde
Forældre der er hjemsendt eller kan arbejde hjemme
Budgetpartierne er enige om, at de forældre, der passer deres børn hjemme, kan få refunderet dagtilbudsbetalingen frem mod, at der er genåbnet.

Børn og ansattes trivsel og sundhed er en høj prioritet for udvalget. Derfor er det også glædeligt, at Sundhedsministeriet – efter opfordring fra landets største byer – besluttede, at børn med personer i familien, der er smittet med coronavirus, alligevel ikke skal møde i skole. Udvlaget opfordrer også til, at ansatte, hvor et medlem i husstanden er coronasmittet, bør arbejde hjemme, indtil husstanden er symptomfri i 48 timer, såfremt den ansatte – efter en lægefaglig vurdering – ikke kan isoleres tilstrækkeligt. Samtidig anbefaler udvalget, at der tages højde for, at lærere og pædagogiske medarbejdere med alvorlige diagnosticerede helbredsproblemer, der placerer dem i en af risikogrupperne, fortsat kun skal arbejde hjemmefra. Dette skal ske i dialog med ens lokale ledelse.