Socialforvaltningen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder på flere områder i Borgercenter Voksne. Hvad er din mening om forslaget?

Kommunalbestyrelsen kan, ifølge servicelovens § 138, inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven i form af en kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarder skaber klarhed og gennemsigtighed i niveauet for hjælp i de enkelte bestemmelser for borgerne. Der er nu udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for følgende bestemmelse i Borgercenter Voksne:

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85
Midlertidigt ophold i botilbud efter servicelovens § 107
Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
Længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105

Det betyder, at kvalitetstandarderne beskriver det serviceniveau, man kan forvente at få, hvis man som borger visiteres til en ydelse efter servicelovens §§ 85, 107 eller 108 samt almenboliglovens § 105 i Borgercenter Voksne.

Fristen for at indsende et høringssvar er den 2. juli 2019. Læs mere og indsend dit høringssvar her.