Inddrivelsen af persongæld til det offentlige er stadig ikke normaliseret, men det går fortsat fremad. Det skyldes blandt andet, at en voksende andel af gælden inddrives i styrelsens nye og mere effektive inddrivelsessystem.

Gældsstyrelsen tager Rigsrevisionens fortsatte kritik af inddrivelsen af persongæld til efterretning, men konstaterer samtidig at Rigsrevisionen anerkender, at der er fremgang i inddrivelsen på området.

“Det er ingen hemmelighed, at gældsinddrivelsen har været udfordret i en årrække. Der er dog solid fremgang, og sidste år inddrev Gældsstyrelsen 11,5 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling i forhold til for fem år siden,” siger fungerende direktør i Gældsstyrelsen Henrik Rosendahl.

Rigsrevisionen pointerer, at inddrivelsen af persongæld er mangelfuld, fordi hovedparten af persongælden fortsat befinder sig i det gamle inddrivelsessystem DMI. Andelen af gæld i det nye system stiger dog løbende, og langt størstedelen af ny persongæld overføres i dag til det nye inddrivelsessystem PSRM.

“Siden Rigsrevisionens opgørelse har Gældsstyrelsen været i stand til at overføre en større andel af gælden til PSRM, så der i dag er ca. 40 mia. kr. til inddrivelse i systemet. Og når langt det meste af ny persongæld i dag overføres direkte til PSRM, så er det et udtryk for, at inddrivelsen gradvist bliver mere effektiv. Vi undgår dog ikke paralleldrift i to inddrivelsessystemer i en årrække endnu,” siger fungerende direktør i Gældsstyrelsen Henrik Rosendahl.

Foto ABW

Kilde.