Regionerne, kommunerne og de private leverandører er i fuld gang med at øge kapaciteten på de eksisterende teststeder og etablere nye teststeder fordelt over hele landet. Allerede nu er der etableret hurtigteststeder i alle regioner, og antallet vil stige i den nærmeste tid. Inden for den kommende uge vil testkapaciteten være på 100.000 hurtigtest og 150.000 PCR-test om dagen. Der er allerede et PCR-teststed i hver kommune, og det er målsætningen, at der også skal være mindst et hurtigteststed i alle landets kommuner.

Pr. dags dato er der mere end 200 PCR – og hurtigteststeder fordelt over hele landet, og flere kommer til. De nye teststeder vil løbende fremgå af Danmarkskortet på coronasmitte.dk i takt med, at de bliver etableret.

I den seneste uge er antallet af PCR-test steget markant, og der blev i gennemsnit udført ca. 100.000 PCR-test om dagen i det landsdækkende net af teststeder. Antallet af hurtigtest stiger dag for dag, og således blev der i går udført mere end 29.000 hurtigtest.

Testindsatsen tilpasses løbende på baggrund af bl.a. smittetryk og efterspørgsel. Testkapaciteten kan derfor skaleres yderligere op, hvis der er behov for det, ligesom der kan sættes ind med lokale indsatser i områder, hvor smitten er særligt høj.

coronasmitte.dk kan du finde information om teststederne og åbningstider.

Foto: SDL