Midt i december starter en forsøgsordning, hvor der i hverdagene kommer tidsbegrænset parkering på 24 elbil-pladser i København. Formålet er at skabe større rotation på pladserne, så elbil-ejerne får bedre mulighed for at få strøm på deres biler ved en ladestander.

Igennem det seneste år har Københavns Kommune modtaget et stigende antal henvendelser fra folk, der ikke kan komme til at lade deres elbil op, fordi pladserne er optaget i lang tid af andre biler. Den udfordring harmonerer dårligt med kommunens ambition om at fremme miljøvenlige transportformer, og derfor vil man gerne gøre sit til, at elbil-ejerne kan få adgang til en ladestander.

Tidsbegrænsningen på tre timer skal sikre en hurtigere udskiftning på pladserne, der alle er placeret i fire af byens mest trafikerede områder, hvor der er størst behov. Tolv af pladserne er placeret på hhv. Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, der får fire pladser hver med tidsbegrænsning, mens de øvrige tolv pladser er placeret tre steder i Indre By. Se kortet her.

Tidsbegrænsningen gælder kun på hverdage i tidsrummet fra klokken 8-19, mens man resten af døgnet og i weekenderne må parkere så længe man vil på pladserne. Forsøgsordningen skal køre i et halvt år, hvorefter kommunen vil evaluere, om den har virket efter hensigten. De nye regler gælder fra midten af uge 50, når de skilte, der angiver reglerne er sat op.

Kommunens elbil-pladser med opladningsmulighed er forbeholdt køretøjer, der har behov for opladning, dvs. elbiler, elmotorcykler og hybridbiler med plug-in. Fra årsskiftet bliver det i øvrigt helt gratis for elbiler at parkere på alle kommunens pladser i betalingszonerne, hvilket også er besluttet med henblik på at understøtte en klimavenlig udvikling.

Se mere om elbiler i København.