Onsdag den 7. april tager Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) det første spadestik til BørneRiget; Et nyt hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende og deres familier – og en helt ny måde at tænke hospital på. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto ABW

BørneRiget bliver hele Danmarks højt specialiserede hospital for børn, unge, fødende og deres familier, hvor specialister kommer til patienten frem for omvendt, og hvor legen bliver en integreret del af børnenes behandling.

Projektet har været i gang siden 2016, og derfor er det en helt særlig milepæl, at man nu kan tage det første spadestik og dermed tage hul på selve byggeriet, der efter planen skal stå færdigt i 2025.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at projektet nu er nået til denne vigtige milepæl: – BørneRiget er et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at både fødende og syge børn og deres familier får trygge og gode rammer, så de både i livets lykkelige stunder og i de svære perioder med sygdom kan være en familie. Når vi tager første spadestik, markerer vi derfor både startskuddet til nyt hospital i international særklasse, et nationalt fyrtårn og samtidig tager vi sammen et stort skridt på vejen mod at sikre fremtidens menneskelige sundhedsvæsen,” siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S)

Projektdirektør for BørneRiget Merete Lange glæder sig også over, at projektet nu for alvor går i gang, og at visionerne og ambitionerne bliver virkeliggjort i byggeriet. Visioner, som både det nuværende personale samt tidligere og nuværende patienter og pårørende har været med til at forme og skabe: – Det er en stor milepæl for projektet og en stor dag, som alle involverede har set frem til. Projektet og alle forberedelserne til byggeriet har jo været i gang længe, men med første spadestik markerer vi, at vi nu for alvor er i gang med at indfri visionen og ambitionerne, siger Merete Lange.

Det første spadestik bliver taget kl. 14.30 af Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) sammen med to børn, der tidligere har været indlagt på Rigshospitalet.

Der vil være taler ved både Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for den politiske følgegruppe til BørneRiget Leila Lindén (S), repræsentanter fra Ole Kirk’s fond og BørneRigets projektdirektør Merete Lange.

På grund af corona-restriktioner er fysisk deltagelse begrænset til en meget lille flok, men hele seancen kan følges online på BørneRigets hjemmeside.

BørneRiget skal bygges på den vestlige del af Rigshospitalets matrikel på hjørnet ud mod Nørre Alle og Tagensvej, der hidtil har huset bl.a. Rockefeller-Instituttet.

Fakta om BørneRiget

  • BørneRiget kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 79 ambulatorierum og 15 operationsstuer

  • Hospitalet bliver på otte etager (0-7), en kælder samt en tagetage til teknikken

  • Når BørneRiget åbner i 2025, bliver der plads til 900 patienter og deres familier samt ca. 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale

  • Patienterne kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne

  • BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond. Region Hovedstaden finansierer projektet med en bevilling på 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond støtter med 600 mio. kr.

  • Bygningen er tegnet af 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens Tegnestue.

  • Se Ole Kirks’s Fonds film om BørneRiget