Fremover kan der også stilles krav om almene boliger i lokalplaner for mindre byggeprojekter. Københavns Kommune ønsker at sikre en by, hvor der er plads til alle.

Derfor arbejder kommunen for, at der løbende bliver opført almene boliger, som er til at betale – også for folk med helt almindelige indkomster. Et flertal på Københavns Rådhus har nu ændret retningslinjerne, så der fremover kan stilles krav om almene boliger i lokalplaner for mindre byggeprojekter. Forvaltningens beregninger viser, at det nye administrationsgrundlag vil give mulighed for at stille krav om op til 140 flere almene boliger årligt end ved de tidligere retningslinjer

Ændringen betyder, at det bliver muligt at skabe en blandet by i endnu højere grad, end det sker i dag, så almene boliger kan ligge dør om dør med private lejeboliger og ejerboliger. Tidligere skulle nye lokalplaner indeholde minimum 8.000 m2 boliger, svarende til cirka 100 boliger, før kravet om 25 pct. almene boliger kunne bruges. Fremover kan der også stilles krav om almene boliger i nye lokalplaner, hvor byggeretten til nye boliger går helt ned til 3.200 m2 svarende til ca. 40 boliger. Det vil i højere grad sikre, at almene boliger kan blandes med private boliger, og at almene boliger bliver en fast del af byudviklingen i alle dele af byen.

De tidligere regler har desuden betydet, at der ikke er stillet krav om almene boliger i udsatte byområder, og at der ikke i alle tilfælde er stillet krav i områder med mellem 20 og 30 pct. almene boliger. Fremover vil der automatisk blive stillet krav om almene boliger, hvis der er under 30 pct. almene boliger området, og kravet vil også kunne stilles i udsatte byområder, såfremt en række kriterier er opfyldt.

Boligselskaberne bakker op.
Hos 1. Kreds hos BL – Danmarks Almene Boliger er der opbakning: ‘Jeg er endog meget tilfreds med, at det hér er lykkedes at finde en måde, hvormed der sikres en endnu bedre udnyttelse af 25 procents reglen, som jo anvendes i Københavns Kommune”, siger formand Camilla Hegnsborg.

Der er allerede så småt taget hul på at udnytte de nye muligheder. Således har et flertal bedt Teknik- og Miljøforvaltningen være opmærksom på den nye tilgang i en lokalplan i Vanløse, hvor det samlede boligareal er knap 6.000 m2, og hvor man med den nye tilgang vil kunne kræve 1.500 m2 almene boliger, svarende til ca. 15-18 almene familieboliger.

Krav om almene boliger i lokalplaner.
Siden en ændring af planloven i 2015 har Københavns Kommune haft mulighed for at stille krav om, at 25 pct. af boligmassen skal anvendes til almene boliger, når der vedtages en ny lokalplan for boliger.

Kommunen har hyppigt benyttet kravet, hvilket indtil videre har betydet, at der er skabt plads til at opføre ca. 2.371 nye almene boliger i København. Heraf er lidt over 1.000 almene boliger allerede godt på vej. De resterende afventer, at de private grundejere indgår aftaler med almene boligorganisationer.
Forvaltningens beregninger viser, at det nye administrationsgrundlag vil give mulighed for at stille krav om op til 140 flere almene boliger årligt end ved de tidligere retningslinjer.

I øjeblikket stilles kravet om 25 procent pct. almene boliger som udgangspunkt altid, når der er under 20 pct. almene boliger i det skoledistrikt, hvor de nye boliger skal opføres, og efter en konkret vurdering hvis der er mellem 20 og 30 pct. almene boliger i skoledistriktet. Fremover vil kravet som udgangspunkt altid stilles i skoledistrikter med op til 30 pct. almene boliger, hvilket gælder for ca. 3/4 af byens skoledistrikter.

For mere information, læs videre her.