Private, politikere, politiet og repræsentanter fra frivillige-organisationer mødte spørgelystne op, da rådhuset onsdag eftermiddag dannede ramme om stormøde. Temaet: Hvordan hjælper vi bedst de fordrevne fra Ukraine?

Foto: JTL

Det spørgsmål kom der en lang række svar på. Allerførst fra den ukrainske ambassadør Mykhailo Vydoinyk, der i en rørende tale takkede københavnerne for de mange positive tilkendegivelser, han og ambassaden løbende modtager. Udover at understrege sin overbevisning om, at Ukraine vil vinde krigen, slog han fast, at det, der er brug her og nu, fx er ukrainsk-talende, der kan hjælpe med at forklare det danske system for dem, der ankommer, og på den lidt længere bane hjælp til at børnene kan komme i skole og mødrene i arbejde. Og så sagde han, mens han kiggede ud over salen: ”You know your real friends, when you have trouble. Today I can see that we have many friends.”

Mens vi venter på særloven
Både overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard holdt taler, hvor de kort gjorde status på situationen her og nu. Og begge understregede, at mens vi venter på, at særloven formentlig bliver vedtaget i næste uge, arbejder kommunen på højtryk for at få fx indkvartering, tolkebistand og koordinering af frivillige-arbejdet på plads.

Også borgmestrene Line Barfoed og Karina Vestergaard fra henholdsvis Teknik- og miljøforvaltningen og Socialforvaltningen var til stede i salen og deltog sidst i mødet i netværkssamtalerne på tværs med de fremmødte frivillige og frivillige-organisationer.

Mange spørgsmål fra salen
Der var fra salen spørgsmål blandt andet om, hvordan man som privatperson stille sin bolig til rådighed, om der findes netværk af ukrainsktalende, og om man selv skal køre til Polen og hente ukrainere hertil.

Det sidste frarådede ledende politiinspektør Jens Christian Jespersen fra Københavns Politi. Han opfordrede til, at man i stedet kanaliserer sin lyst til at hjælpe hen til nødhjælpsorganisationerne, fx Dansk Røde Kors, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp. De tre organisationer var alle med til mødet og svarede efterfølgende på spørgsmål fra de fremmødte. I den sidste del af det velbesøgte stormøde var der netværksaktiviteter på kryds og tværs blandt de fremmødte.