Fastelavnsgudstjeneste i Kristkirken søndag d. 27. februar kl. 11

Fastelavn med tur gennem himmerigets port (snedkereret af gammel flødebollemaskine).
Der er tøndeslagning, en tønde for små, en tønde for store, men der er kroner og kage til alle. Kom klædt ud!

Kristkirken glæder sig til at se en masse børn og deres voksne og konfirmander.

Foto: Kristkirken