Lørdag den 1. maj 2021 begynder fase 2 af den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og ud af Danmark. Det oplyser UDENRIGSMINISTERIET i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Det betyder, at der fra natten til lørdag den 1. maj gælder følgende nye regler:

  • Færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år med fast bopæl i Danmark vil kunne rejse til orange lande i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst, dog vil medrejsende større børn fra 15 år til og med 17 år fortsat skulle testes efter indrejse i Danmark.
  • Tidligere smittede med fast bopæl i Danmark vil kunne rejse til orange lande i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst.
  • Færdigvaccinerede og tidligere smittede skal ikke længere fremvise en negativ test før ombordstigning på fly til Danmark fra gule og orange lande.
  • Krav om test forud for indrejse i Danmark lempes, så testen må være foretaget maksimalt 48 timer før indrejse (mod de nugældende 24 timer) uanset om der rejses over grænsen eller med fly.
  • Udlændinge, som har fast bopæl i orange EU- og Schengenlande, og som er vaccineret i EU- og Schengenlande, behøver ikke længere at kunne fremvise en negativ test eller have at anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse i Danmark, og de er                        undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Der gælder fortsat særligt skærpede krav til indrejse fra røde lande og regioner.

Rejsevejledninger
Udenrigsministeriet vil i rejsevejledningerne således ikke fraråde færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år samt tidligere smittede personer med fast bopæl i Danmark at rejse til orange lande og regioner. Disse rejsende bør dog, ligesom bl.a. erhvervsrejsende, fortsat være opmærksomme på, at der kan være betydelige indrejserestriktioner på rejsemålet.

Du kan som altid læse om indrejserestriktioner. karantæne- og testkrav på de danske ambassaders hjemmesider før du rejser, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede
For at være omfattet af reglerne for færdigvaccinerede skal du leve op til følgende krav:

Du skal være vaccineret med en vaccine, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Bemærk, at hvis du har modtaget en vaccination for COVID 19 i Danmark, så er vaccinen godkendt af EMA.
· Det skal være mindst 14 dage og maksimalt 180 dage siden dit vaccinationsforløb blev gennemført (sidste stik).

· Du skal have fast bopæl i et EU-/Schengenland og have gennemført din vaccination i et EU-/Schengenland.

Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, skal kunne fremvise dokumentation for en positiv antigen- eller PCR-test for COVID-19, og som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet for at være undtaget krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Udlændinge, der er tidligere smittede, som indrejser fra et orange land, skal fortsat have et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i Danmark. Udlændinge, som kan fremvise en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger før indrejsen, er undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ test.

Test før ombordstigning
For at undtages for test forud for ombordstigning på et fly til Danmark, er det et krav, at bevis for færdigvaccination er udstedt i et EU- eller Schengenland.

Forbehold
Undtagelsen i rejsevejledningerne for færdigvaccinerede og tidligere smittede gælder ikke for rejser til røde lande og regioner. Det skyldes, at lande og regioner kategoriseres som røde på grund af bekymrende virusvarianter.

Hvis du ikke er færdigvaccineret, er du fortsat omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse samt kravet om test forud for ombordstigning på fly til Danmark.

Ændringer i rejsevejledningerne i denne uge
Onsdag den 28. april 2021 blev Indien rød i rejsevejledningerne på grund af forekomsten af en særlig virusvariant. Derudover er der denne uge ingen ændringer i rejserestriktionerne for EU- og Schengenlande eller tredjelande siden den seneste pressemeddelelse fra den 24. april 2021.