Trods corona har vi i 2020 gennemført en række projekter til gavn for demokratiet og for borgerne på Vesterbro – og det er vi stolte af! Det oplyser Vesterbro Lokaludvalg i deres seneste pressemeddelelse.

2020 var et år, der stod i Covid19s tegn. men på trods af Corona, har lokaludvalget holdt både fagudvalgsmøder, arbejdsgruppemøder, ordinære møder, dialogmøder m.v. om lokale sager og problemstillinger på Vesterbro. Noget har været afholdt digitalt, andet udendørs og det har også været muligt at holde helt almindelige møder.

Ligesom det er lykkedes at holde møder, har lokaludvalget haft en holdning i 19 høringssager, har bevilget puljemidler til 73 projekter til gavn for Vesterbro og Vesterbros borgere. Ikke alle projekter har kunnet gennemføres, men rigtig mange ansøgere har vist sig kreative og lykkedes med projekter, der måske nok ikke blev som først planlagt, men så fandt en ny form, et andet tidspunkt eller på anden vis blev gennemført til gavn for Vesterbro.

Herunder finder du en kort oversigt over de indsatser de har arbejdet med og brugt midler på i 2020.

Documents
PDFvesterbro lokaludvalg 2020