HVAD ER PROTREPTIK?

Ordet protreptik kommer fra det oldgræske protreptikos, der er dannet af pro- og trepein, som betyder at ”vende sig om mod” eller at ”dreje sig mod”.

I den protreptiske samtale holdes spejlet op, og vi får den anden til at se sig selv og sine værdier.

Du konfronteres med sig selv og ’tvinges’ til at forholde dig til dig selv, og den du er.

Først menneske, så leder…

HVAD KAN JEG MED PROTREPTIK?

Under den protreptiske uddannelse vil du erhverve et metodestærkt samtaleredskab, som får den anden til at reflektere og erkende på et dybere niveau.

Du vil kunne bruge det i forhold til dine medarbejdere, dine ledelseskollegaer og dig selv.

På uddannelsen klædes du på med praksisnære værktøjer, så du kan udøve protreptik individuelt og i grupper.

Uddannelsen tilbydes:

Slagelse august 2022

Information om uddannelsen; https://www.ztrong.dk/wp-content/uploads/2022/03/Folder-SLG-efteraarseptember-2022-NY.pdf

København marts 2022

Information om uddannelsen; https://www.ztrong.dk/wp-content/uploads/2022/03/Folder-KBH-efteraarseptember-2022-NY.pdf

Du kan tilmelde dig gratis online informationsmøder her: https://www.ztrong.dk/kurser-hos-ztrong/

HVORFOR ER PROTREPTIK VIGTIGT?

Fordi det gavner kollegaer, organisationen og dit lederskab.

Det handler om en nærværende tilstedeværelse i samtalen. Vi skal beslutte, men det er også vigtigt at skabe et rum til refleksion, der hvor vi i fællesskabet bliver klogere på hinanden.

Det har en betydning for de beslutninger som i sidste ende skal træffes med større kløgt.

Er du nysgerrig på mere – er du velkommen til at kontakte mig på 23885500 eller på mail maibritt@ztrong.dk