Når du handler på nettet, får du ofte en masse emballage med i købet. Således starter Københavns Kommune et opslag på Facebook. Har du styr på, hvordan du sorterer emballagen fra dine pakker?

SHOP & SORTÉR GUIDE
• Papkasser -> afleveres som pap, efter det er klappet, foldet og stampet sammen. Der må gerne være clips og tape på.
• Silkepapir -> skal i beholderen til papir.
• Flamingokugler/fyld og flamingokasser -> pakkes ind og afleveres som restaffald. Hvis det er stort, afleveres det som storskrald.
• Plastpuder med luft -> punkteres og afleveres som plast.
• Strips af plast -> skal i plast.
• Fugtposer -> skal i restaffald.

Du kan også se guiden i det nye nummer af Affald Kbh.

Affald Kbh bliver husstandsomdelt her i juni – og kan også læses online lige her.

Foto: ABW