Københavns børne- og ungdomspolitikere er nu enige om den strategi, der lægger kursen for de næste 3,5 års arbejde. Her bliver fokus på bedre trivsel for byens børn og unge, på fællesskaber og høj faglighed. Og på medarbejdere med stærke kompetencer.

Foto ABW

I København skal alle børn og unge trives. Og de skal have de allerbedste betingelser for at udvikle sig og begå sig i deres videre liv – uanset om de er fagligt stærke eller har brug for en ekstra hånd i ryggen. Det er de 11 politikere på tværs af partierne i kommunens børne- og ungdomsudvalg enige om. Og med strategien ”Vores børn – Københavns fremtid 2022-2025” er politikerne nu enige om fem temaer, som de vil styre efter i det politiske arbejde i resten af denne valgperiode.

Med strategien ønsker politikerne at sætte spot på det, der allerede fungerer og styrker børn og unges trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Det er fundamentet, som strategien tager afsæt i. Samtidig zoomer de ind på en række områder, hvor der er behov for forandringer.

Politikerne har derfor valgt en række indikatorer, som de vil holde øje med, så de hele tiden kan følge med i udviklingen og tage ekstra fat, hvis de ikke kan se den forandring, de ønsker.

Fem temaer i fokus
De fem temaer, som politikerne vil holde særligt godt øje med er:

Alle elever skal løftes og komme godt videre fra folkeskolen
her måles bl.a. på karaktergennemsnit, tilslutning til den lokale folkeskole og hvor mange elever, der efter folkeskolen går videre i en ungdomsuddannelse

København skal have dygtige medarbejdere i skoler og institutioner
målepunkter inkl.: Andel uddannede blandt personalet, personaleomsætning og jobtilfredshed

Alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber
målepunkter inkl.: Elevfravær, mobning, præstationspres og elevernes overordnede tilfredshed med skolen

Tidlige indsatser skal sikre den bedste start på børnelivet
målepunkter inkl.: Børn med sproglige eller motoriske vanskeligheder ved skolestart, sundhedsplejens indsats og kvaliteten af dagtilbud

Københavns fællesskaber skal give plads til forskellighed
målepunkter inkl.: Andelen af elever, der modtager specialundervisning, muligheden for at komme tilbage til en almenklasse efter at have været i specialtilbud, og elevernes oplevelse af at høre til på deres skole.

Borgmester for børn og ungdom i København, Jakob Næsager, er rigtig glad for, at partierne i udvalget står samlet bag valget af de fem fokusområder i strategien og måden at arbejde med det fremover.

-Med strategien starter vi en dialog om, hvad vi vil fastholde, og hvad vi vil forandre. Der er rigtig meget, der fungerer virkelig godt for Københavns børn og unge, og vi har så meget at være stolte af. Men vi skal forsat være ambitiøse på vegne af byens børn og unge. Eleverne skal blive fagligt dygtige, og de skal opleve samhørighed i deres dagtilbud, skole eller ungdomsklub. Og så skal de først og fremmest trives bedre, for god social og psykisk trivsel går hånd i hånd med gode faglige resultater, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K).

Fokus på dygtige medarbejdere
De 11 politikere i Københavns børne- og ungdomsudvalg har indflydelse på dagligdagen for hovedstadens 110.000 børn og unge lige fra før barnet bliver født, til det kommer i dagtilbud og skole, og den unge forlader grundskolen med kurs mod ungdomsuddannelse eller job.

Det kræver i høj grad dygtige medarbejdere i byens institutioner og skoler, men beskæftigelsesprognoser spår om stigende mangel på uddannede pædagoger og lærere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer i årene der kommer. Til forskel fra den tidligere strategi for børn og unge, har det nuværende udvalg derfor besluttet, at de vil have et særligt fokus på rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejderne.

– Dygtige lærere og pædagoger, som hele tiden ønsker at dygtiggøre sig, er altafgørende for kvaliteten af de tilbud, som vi tilbyder byens børn og unge. Det er dem, der støtter børn og unges udvikling og trivsel, og som skaber nærhed og tillid i hverdagen hos både børn, unge og deres forældre, siger Jakob Næsager.

En fælles og ambitiøs retning
Enhedslistens medlem af Børne- og Ungdomsudvalget lægger især vægt på, at den nye fælles strategi sætter en klar målsætning om at alle børn skal være en del af et fællesskab.

– I Enhedslisten ønsker vi at alle børn og unge i København oplever at trives, lære, udvikle og udfolde sig i fællesskaber støttet af fagligt dygtige voksne med ambitioner på børnenes vegne og forståelse for deres forskelligheder. Det må være den fælles ramme, som man lokalt har frihed til at bygge den bedste hverdag op omkring i de københavnske daginstitutioner, skoler og i fritidslivet, siger medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Katrine Hassenkam (Ø)

Socialdemokratiets Sofie Seidenfaden kalder strategien ”en fælles og ambitiøs retning for børne- og ungelivet i København”.

– Vi står på et stærkt fundament, men der er meget vi kan og skal gøre bedre. I Socialdemokratiet er vi særligt glade for det store fokus, der er på børns trivsel og stærke fællesskaber i børne- og ungehverdagen. Ligesom vi synes, at det er helt afgørende med et særskilt stort fokus på sikre nok dygtige og uddannede medarbejdere til at danne og uddanne vores børn – her har vi nemlig en kolossal opgave, siger Sofie Seidenfaden (S)

For Radikale Venstres børne- og ungdomsordfører Emil Sloth, er strategien et udtryk for ”kerneradikale prioriteter”.

– Vi er temmelig tilfredse, især med at der er særskilt fokus på småbørnene og fokus på, at vi finder mere faglært personale til daginstitutionerne og skolerne. Samtidig lover det positivt for fremtiden, at børne- og ungdomsudvalget har kunnet nå til rimelig hurtig enighed om de fælles prioriteter. Tværpolitisk enighed gør det nemmere at skabe forandring for byens børn, siger han.

Også SF´s medlem af Børne- og Ungdomsudvalget er godt tilfreds med strategien

– For SF er det hjerteblod, at vi styrker børn og unges trivsel og faglighed – mental trivsel er i frit fald, så der skal sættes ind med mere forebyggelse – og hurtig støtte. Vi skal uddanne flere pædagoger og lærere, og dele viden bedre. København skal være den bedste arbejdsplads med fagligt og socialt overskud. Når de voksne trives, trives børnene også. Vi skal samtidig sætte klima-fag i fokus, for at gøre de unge kloge og aktive i den grønne omstilling. Der er brug for deres hjerner og hjerter i fremtiden, siger Rasmus Steenberger (SF)

Heidi Wang, der er Venstres medlem af udvalget, lægger vægt på, at strategien både har fokus på faglighed og trivsel.

– Venstre ønsker en folkeskole, der er inkluderende. Det vigtigste element i strategien er, at alle parter, som forældre, børn, medarbejdere osv. har mulighed for at bidrage med den videre udvikling af strategien i fremtiden, siger hun.

“Vores børn – Københavns fremtid” – Strategi for børn og unge i København 2022-2025

Den endelige version af strategien er tilgængelig i august.

Ændringerne til strategien kan ses i  Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen på udvalgsmødet.

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune 2022-2025

Jakob Næsager, borgmester (K)

Andreas Nørgaard Petersen (K)

Emil Sloth (R)

Gorm Anker Gunnarsen (Ø)

Harun Demirtas (SF)

Heidi Wang (V)

Katrine Hassenkam (Ø)

Knud Holt Nielsen (Ø)

Marcus Vestager (S)

Rasmus Steenberger (SF)

Sofie Seidenfaden (S)