Københavnerne er positivt stemte overfor sortering, men madrester giver hovedbrud. Det skal ikke være så rent, som mange tror. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Pressefoto: Københavns Kommune

Hvordan er det nu lige, plastemballage med madrester skal sorteres? Gælder der andre regler, når emballagen er af glas? Den slags spørgsmål stiller mange københavnere sig selv hver eneste dag. Svarene er ikke helt, som mange tror.

I en undersøgelse fra Københavns Kommune svarer 58 % af ca. 1.500 adspurgte københavnere, at kun emballage, der er skyllet eller næsten rent (billede D og C), vil kunne sorteres som plast.

I virkeligheden kan også plastemballage, som ikke er helt rent (billede B), sorteres til genanvendelse, da plast bliver skyllet som et led i behandlingen. Emballagen på billede 1 skal dog tømmes mere, før du sorterer den, af hensyn til renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø og modtageanlæggenes håndtering. Emballagerne på de tre resterende billeder er alle rene nok til kunne sorteres.

– Plast, metal og glas, der har indeholdt mad, skal bare tømmes så godt, du kan. Man behøver hverken skylle det eller pille klistermærker af. At de affalds-ressourcer, vi sorterer, skal være helt rene, er en forestilling, vi ofte støder på. Og jeg forstår godt, hvis den misforståelse kan være en barriere for lysten til at sortere mere, siger Merete Kristoffersen, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

53 procent af københavnerne svarer i føromtalte undersøgelse, at de ønsker at høre mere om, hvor rent affaldet skal være, før det kan sorteres. Derfor tager Københavns Kommune nu fat om emnet på de sociale medier og i det husstandsomdelte blad AFFALD KBH. I uge 47, 48 og 49 skal forklarende videoer og billeder styrke den eksisterende information om, hvor rent affald skal være, før det kan sorteres i de korrekte beholdere.