Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 15,2 mio. kr. til to operationsstuer på det kommende BørneRiget med udstyr til kirurgiske indgreb på børn med sygdomme i urinvejene og mave-tarmområdet.

Foto: ABW

Når BørneRiget står færdigt, vil en del af de 60.000 kvm rumme 15 operationsstuer, som skal sikre, at børn, unge og fødende fra Rigshospitalet kan blive i BørneRigets rammer under hele behandlingen. To af disse stuer er doneret af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som allerede i 2018 gav tilsagn om at bidrag til BørneRiget.

– Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har et strategisk fokus på tarm- og inkontinensrelaterede lidelser, og det har været naturligt for Fonden at bidrage til etablering af BørneRiget gennem to operationsstuer inden for urologi og gastrokirurgi. Vi er overbevidste om, projektet vil styrke de faglige miljøer på området, og at dette vil komme patienter og deres pårørende til gode, siger Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng.

Med donationen har fonden bl.a. lagt vægt på BørneRigets vision om at styrke et helhedsorienteret fokus på patienterne, og det paradigmeskifte for behandlingen, hvor specialisterne skal komme til patienten i stedet for omvendt, hvilket oftest er praksis i dag.

For en af de læger, der skal operere på de kommende operationsstuer, er donationen en virkelig positiv nyhed:

– Denne gavmilde donation vil uden tvivl styrke området, og vil give os mulighed for at øge niveauet betragteligt. Med de her to stuer, får vi det allerbedste udstyr, og kan dels tilbyde patienterne den allerbedste behandling på BørneRiget, dels fastholde vores høje niveau i forhold til både kirurgi og forskning, siger Magdalena Fossum, der er professor og overlæge på Afdeling for børnekirurgi på Rigshospitalet.

Donationen gives til to operationsstuer inklusive specialiseret udstyr og teknik rettet netop mod mave-tarmkirurgi og urinvejskirurgi til børn. Operationsstuerne vil blive indrettet samtidig med de resterende operationsstuer i BørneRiget.

Kilde.