Afgrænsningen af personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 er vigtig for at kunne levere målrettet rådgivning om forebyggelse af smitte. I en artikel til læger, beskriver Månedsbladet Rationel Farmakoterapi dokumentationen bag afgrænsningen af de specifikke grupper i øget risiko og de konkrete råd til disse personer. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Viden om, hvilke personer der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, er løbende blevet udvidet. Der er fundet sammenhæng mellem høj alder og svær overvægt og risiko for et alvorligt sygdomsforløb af COVID-19. Men også en lang række kroniske sygdomme vurderes at kunne give anledning til øget risiko ved COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har identificeret specifikke grupper i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 på baggrund af dels dokumentation i videnskabelig litteratur og dels supplerende faglig rådgivning fra lægevidenskabelige selskaber og patientorganisationer.

Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen udarbejdet særlige forholdsregler for personer med øget risiko ved COVID-19. Forholdsreglerne sigter mod at forebygge smitte i netop disse risikogrupper. Forholdsreglerne balancerer mellem størst mulig smitteforebyggelse og et samtidigt fokus på, at personer i øget risiko kan genoptage daglige aktiviteter.

”Selvom en person har en alder, vægt eller sygdom, som vurderes at kunne medføre øget risiko ved COVID-19, så vil håndteringen altid afhænge af en konkret lægefaglig vurdering. Fordele og ulemper ved tiltag for at reducere smitterisikoen for den enkelte bør vurderes individuelt. Fx anbefales en god sidste tid med social kontakt for personer med forventet kort restlevetid, og det bør her afvejes mod risiko for smitte med COVID-19,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Sundhedsstyrelsen vil løbende følge området og tilpasse anbefalingerne vedrørende personer i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 med ny viden.

Læs mere i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 7: Personer med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

Baggrund.
Sundhedsstyrelsen præciserede 4. maj hvilke personer, der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 7 opsummerer den bagvedliggende evidens og den faglige rådgivning.

Læs nyheden fra 4. maj og tilgå link til relaterede dokumenter: Hvem er i særlig risiko ved sygdom med COVID-19