Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger for, hvordan man forebygger smittespredning med ny coronavirus. I anbefalingerne kan man nu læse mere om, hvad man skal være særligt opmærksom på i den kommende sæson, hvor vejret bliver koldere og vi er mere indenfor. Det oplyses i en pressemeddelelse

De generelle anbefalinger skal fastholde kontrollen over epidemien i Danmark ved at forebygge smitte med COVID-19 fra person til person. Anbefalingerne er med til at fortælle, hvordan vi kan holde vores hverdag kørende og samtidig forebygge, at smitten spreder sig.

”Hvis man er smittet eller oplever symptomer på COVID-19, er det helt afgørende, at man isolerer sig. Det er det allerbedste værktøj til at undgå, at smitten breder sig i samfundet og til at beskytte dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19,” forklarer Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Søren Brostrøm understreger samtidig, at vi stadig skal huske at hoste i ærmet, vaske hænder eller bruge håndsprit, forsøge at undgå tæt kontakt til andre end de allernærmeste, og holde fysisk afstand i det offentlige rum.

Siden den sidste opdatering er der kommet mere fokus på, hvordan smitten af ny coronavirus spredes i samfundet, bl.a. gennem fænomenet “superspredning”. Superspredning er begivenheder, hvor en smittet person giver smitten videre til mange mennesker på én gang. ”Vi har især set, at en forsamlings størrelse har en væsentlig betydning for smittespredningen og at smitten i særlig grad tager fart, når personer er smittede, men ikke oplever symptomer og ikke føler sig syge. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi alle overvejer, hvor mange forskellige personer vi ser, og generelt tænker over, hvordan man er sammen,” siger Søren Brostrøm.

I denne opdatering tages der også højde for den efterårs- og vintersæson, som venter forude. Med de lavere temperaturer kan vi forvente en højere risiko for smitte af andre luftvejsinfektioner, fx forkølelse og influenza, fordi vi opholder os mere indenfor. Når vi samles flere personer indenfor, bliver det sværere at holde afstand og sikre en god hygiejne. I den forbindelse bliver udluftning og ventilation et vigtigt supplement til de generelle anbefalinger. Derfor indeholder opdateringen nu også et afsnit om netop udluftning og ventilation.

”Vi ser generelt mindre smittespredning i lokaler, hvor der er god plads til alle i rummet, i lokaler med god udluftning eller ventilation og når aktiviteterne foregår udendørs frem for indendørs”, siger Søren Brostrøm.

”Når vi i højere grad opholder os indenfor, er det derfor en god idé at sørge for at huske at lufte ud med jævne mellemrum, og at der er god ventilation i lokaler, der har offentlig adgang, som institutioner, kontorer og butikker”.

De opdaterede anbefalinger bygger på ny viden om COVID-19, revidering af internationale anbefalinger og aktuelle risikovurderinger, samt danske og udenlandske erfaringer med smitteforebyggende tiltag.

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Om selvisolation

At du skal gå i selvisolation betyder:

  • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.
  • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
  • At du skal være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring derhjemme
  • At du ikke skal bevæge dig ud i det offentlige rum, fx gå på arbejde, i skole, til fritidsinteresser, i supermarkedet og butikker mv.

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få tilbudt et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune.

Du skal være testet positiv for ny coronavirus, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Ring til din kommune og hør nærmere om dine muligheder.