Nu åbner det første sorteringsanlæg i Danmark, der kan behandle affaldstypen stort indbo, også kaldet storskrald. Sorteringsanlægget skal håndtere stort indbo indsamlet i kommunerne, hvilket svarer til ca. 12.000 ton affald om året.

Foto ABW

En gammel sofa, en stol med knækkede ben eller en ødelagt reol. Det er alt sammen stort indbo, også kaldet storskrald, som hovedstadens indbyggere året rundt sætter ud til afhentning. Indtil nu har man genanvendt omkring 15 % af det indsamlede affald stort indbo, og alt for meget er blevet sendt til forbrænding. Derfor åbner der nu et nyt sorteringsanlæg, så man kan komme op på omkring 30 % genanvendelse.

Sorteringsanlægget er blevet til i et samarbejde mellem miljøvirksomheden Norrecco og fire kommuner i hovedstadsområdet – Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

En stor kværn
Sorteringsanlægget fungerer sådan, at det findeler affaldet og deler det op i de genanvendelige materialer. Hvis man sender 1.000 kg ind i det nye sorteringsanlæg, skal minimum 300 kg komme ud som materialer, der kan gå til genanvendelse. Det som ikke udsorteres til genanvendelse sendes til forbrænding.

De genanvendelige materialer
De store dele af fx pap og plast udsorteres til genanvendelse til nye produkter.

Træ sendes til genanvendelse som spånplader.

Jern og andre metaller sendes til genanvendelse til nye metalprodukter. Genanvendelsen sker på smelteværker, som smelter metallerne til nye råvarer, som kan bruges til alle mulige typer af metalprodukter.

Citater:

Line Barfod, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune:

”Det er en rigtig god nyhed, at vi nu kan åbne det første sorteringsanlæg til stort indbo. Jeg er glad for, at vi har kunnet stå sammen de her fire kommuner, og det er en stor forbedring, at vi nu kan genanvende helt op til 30 % af vores stort indbo. Det betyder, at vi kan brænde færre materialer af og i stedet genanvende vigtige metaller, plastik og træ. Det er godt for København, og det er godt for klimaet.”

Michael Vindfeldt, Borgmester i Frederiksberg Kommune:

”Frederiksberg er i forvejen i front med affaldssortering, og jeg er sikker på, at de miljø- og klimabevidste Frederiksberg-borgere også kommer til at benytte denne nye mulighed flittigt. Tak til alle involverede i dette gode samarbejde, som virkelig viser, hvor langt vi kommer, når vi trækker i samme retning. Til fordel for vores borgere, vores byer – og for miljøet og de kommende generationer.”

Allan S. Andersen, Borgmester i Tårnby Kommune:

”I Tårnby er vi meget glade for, at vores borgere og borgerne i nabokommunerne nu kan vide, at deres storskrald i højere grad end før bliver genanvendt og bliver til nye produkter frem for at blive brændt af. Vi er optaget af ansvarlige løsninger og har i flere år arbejdet med direkte genbrug af stort indbo i samarbejde med Røde Kors, og med det nye anlæg tager vi endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning”.

Kenneth Gøtterup, Borgmester i Dragør Kommune:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i fællesskab kan sikre en endnu bedre genanvendelse af det storskrald, der indsamles i de 4 kommuner.”

Mere genanvendelse
Da det er et nyt sorteringsanlæg, der ikke har været i drift endnu, vides det endnu ikke, hvor meget CO2 der bliver sparet årligt ved at benytte anlægget. Dog har de fire kommuner stillet krav om udsortering af 30 % af affaldet til genanvendelse. I Københavns Kommune er der i dag kun ca. 15 % genanvendelse af stort indbo.

Først når sorteringsanlægget har kørt et halvt års tid, vil man kunne lave beregninger på CO2-gevinsten. Det kræver nemlig specifikke data for sorteringen i alle led og også for genanvendelsesprocesserne, før beregningerne kan laves.

Fakta
For at kunne genanvende mere fra stort indbo/storskrald har kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør indgået kontrakt med Norrecco om at lave det nye sorteringsanlæg.

Norrecco har bygget et nyt sorteringsanlæg, der kan højne genanvendelsen af stort indbo på Prøvestenen.

Anlægget er i drift fra d. 13. november 2023.

Aftalen løber fra 2023 og 4 år frem med mulighed for forlængelse af aftalen med yderligere 4 år.

Læs her.