Sundhedsstyrelsen har opdateret sine anbefalinger til arrangementer og aktiviteter i dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at det nu igen er muligt at tage på lejrskole og holde børnefødselsdage. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere at aflyse sociale og faglige arrangementer. Det betyder, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner igen kan afholde fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer samt kolonier, lejrture og studieture.

Samtidig bliver det også muligt igen at afholde personalemøder, forældre-og skolebestyrelsesmøder, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler og skole-hjem-samtaler.

Afholdelsen af de forskellige typer af arrangementer og aktiviteter skal ske inden for nærmere definerede retningslinjer. De generelle retningslinjer på dagtilbuds-, grundskole- samt ungdoms- og voksenuddannelsesområderne er opdaterede herefter.

Der følger derudover snarest specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning, som fx kolonier, lejrskoler og studieture. Ministeriet opdaterer desuden løbende spørgsmål og svar på børne- og undervisningsområdet.

Læs mere.