Det er med fuld forståelse, men også med ærgrelse, at Vesterbro Lokaludvalg må erkende, at Skøjtebanen i Enghave Parken ikke kommer op i år. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Som med så mange andre ting i år, må vi igen erkende de konsekvenser, som Corona-pandemien betyder for vores normale liv og hverdag. Pga. af risiko for sammenstimlen og kødannelse og deraf øget smitterisiko kunne kommunens kulturudvalg d. 12. november tage til efterretning, at skøjtebanen på Enghave Plads ikke stilles op i år. Det betyder at den ellers nyanlagte skøjtebane desværre må vente med at blive taget i brug.

Ved samme møde, blev det besluttet, at der for en del af de midler man sparer ved ikke at sætte skøjtebanen op, indkøbes en container, som kan bruges til opbevaring af skøjter ved udlejningen af skøjter i de kommende sæsoner.

Corona har betydning for, hvad de kan støtte med deres puljemidler.
Som nævnt ærgrer det dem, at de må vente endnu et år på, at Enghave Park kan danne ramme for hyggelige skøjte-stunder for borgerne på Vesterbro, men de har selvfølgelig fuld forståelse for, at det ud fra et sundhedsfagligt perspektiv er en nødvendighed.

Læs resten af pressemeddelelsen her og se hvad formand Thomas Egholm udtaler om beslutningen.