Den netop afsluttede høring sætter situationen på spidsen når det gælder den trafikale udvikling i København.

Foto ABW

Ifm. med den netop afsluttede høring om trafikal helhedsplan for Dybbølsbro, har Vesterbro Lokaludvalg forholdt sig både til trafiksituationen ved Dybbølsbro, men lige så vigtigt kigget på den Københavns trafikudvikling, som de mener står over for et kæmpe problem.

De skriver i pressemeddelelsen:

Den Trafikale Helhedsplan for Dybbølsbro bør være et wake-up-call for Borgerrepræsentationen.
Perspektiverne for trafikudviklingen er dybt foruroligende. Det mener vi kalder på en overordnet plan for afviklingen af biltrafikken i København.

Med den trafikale Helhedsplan for Dybbølsbro stilles problemerne på spidsen. Kapaciteten på denne del af Vesterbros veje er snart brugt op – og der skal nu træffes svære beslutninger om, hvilke trafiktyper, der skal være plads til. Vi mener derfor, at den Trafikale Helhedsplan for Dybbølsbro bør være et wake-up-call for Borgerrepræsentationen.

F.eks har COWI ifm. den kommende VVM-analyse for Jernbanebyen udarbejdet en trafikanalyse, der klart viser, at kapaciteten på Vasbygade er brugt op i 2035. – hvad gør vi så ved de bilister, som vil kommer i kraft af udviklingen af Jernbanebyen?

Byudvikling fortsætter uden plan for trafikafviklingen
Den lokale byudvikling fortsætter ved Engholmene, hvor der er planlagt 4 ekstra øer med kontorbyggeri: En udbygning af Fisketorvet: Og endelig kommer Jernbanebyen med et planlagt byggeri til 8000 indbyggere og en række kontorfaciliteter med mere.

Her er der desværre ikke tænkt trafikafvikling ind – noget som Borgerrepræsentationen burde have været opmærksom på i forbindelse med Kommuneplaner og Kommuneplanstrategier og inden bebyggelsesprocenterne blev lovet væk til kommende bygherrer.

Dette ser vi nu problemet ved.

Sæt penge af til en overordnet trafikanalyse af biltrafikken i København
Helt konkret betyder det for os, at vi ikke vil bakke op bag den foreslåede helhedsplan for Dybbølsbro. Vi mener i stedet, at der nu bør foretages en overordnet trafikanalyse af biltrafikken i København.

Det bør være en del af den kommende Kommuneplanstrategi og Kommuneplan, at der ikke loves nye bebyggelsesprocenter væk (ny byudvikling) uden at der samtidigt foretages analyser af, hvordan de kommende indbyggere og/eller de kommende medarbejdere i kommende arbejdspladser kan komme til og fra deres gøremål.

Og så mener vi fortsat, at der er brug for en ny cykelforbindelse fra Jernbanebyen til Ingerslevsgade. Der burde have været sat midler af til en foranalyse ved de nyligt overståede budgetforhandlinger.

Helt kort sagt:
På kort sigt finder vi, at cykelvej med det skæve kryds fungerer godt. Der er utroligt mange cyklister der skal håndteres. At der stadigt forekommer ulovligheder fra nogle cyklisters side, bør ikke tælle imod denne løsning.

Vi glæder os til, at fjernbusterminalen åbner, og man burde åbne for brugen af denne facilitet allerede nu– i stedet for at skubbe det til senere.

På længere sigt finder vi, at der bør foretages en egentlig planlægning af trafikken. På Vesterbro og i hele byen som sådan. Der bør foretages trafik-analyser hver gang man byudvikler – og inden der planlægges nye – ekstra – parkeringspladser.

Og den trafikale Helhedsplan for Dybbølsbro bør være et Wake-Up-Call for den måde, der tillades byudvikling på. Fordi uden den nødvendige samtidige planlægning af trafikken ser vi ud i en fremtid hvor nye trafikale planer skal hele tiden laves som nødløsninger Dette er ikke værdig for en by på størrelse med København.

Læs her.