Fredag 5. juli blev metrohegnet på Enghave Plads fjernet, så det nye byrum kan tages i brug. Det oplyses i en pressemeddelse fra Københavns Kommune.

I takt med at vi nærmer os åbningen af Cityringen, bliver metroens nye stationspladser drypvis afleveret tilbage til københavnerne og Københavns Kommune. Fredag 5. juli er metrohegnet på Enghave Plads blevet fjernet, så det nye byrum, der er blevet etableret på pladsen, kan tages i brug af de lokale i området.

Det nye byrum på Enghave Plads er designet til at rumme de mange forskellige brugergrupper, som dagligt benytter pladsen. Pladsen er blevet udstyret med specialdesignede røde bænke, som indbyder til ophold, springvandet er blevet opdateret med en ny springvandsteknik, og stationsboksen på pladsen er blevet sænket, så det er blevet muligt at plante større træer.

Det er ikke hele Enghave Plads, der åbner for offentlig adgang med det samme. Der vil stadig være afspærringer på pladsen, idet der er mindre mangelarbejder, der skal udføres i den kommende tid. Blandt andet kommer vandet i springvandet først til at springe fra næste uge. Afspærringerne bliver løbende fjernet, efterhånden som de sidste dele af pladsen bliver klar. Hegnet omkring selve metrokonstruktionen bliver først fjernet, når Cityringen er helt klar til indvielse.

Fakta om Metroprojektet.
Cityringen har 17 stationer med tilhørende stationspladser. Tre af stationerne ligger i Frederiksberg Kommune, mens resten ligger i København. Cityringen er sat til at åbne den 29. september 2019.
I København er det Teknik- og Miljøforvaltningen, som overtager driften af stationspladserne, efterhånden som Metroselskabet bliver færdig med alle de planlagte anlægsarbejder.
Metroselskabet er bygherre på stationspladserne, men kommunen har bevilget i alt 160 mio. kroner til såkaldte tilkøb, som skal gøre pladserne til attraktive byrum for københavnerne og sikre den trafikale sammenhæng med det lokalområde, metrostationerne er placeret i. Tilkøbene er fx bænke, træer, drikkevandsposter, cykelparkering, offentlige toiletter, trafikale sideprojekter og bedre kantzoner.
Pladserne bliver åbnet for offentligheden, efterhånden som de er tilstrækkeligt tilgængelige. Der vil fortsat være mindre anlægsarbejder, som skal færdiggøres rundt omkring. Derfor vil der være afspærringer på pladserne, som man skal respektere, imens der bygges færdigt.
13.600 passagerer forventes at tage metroen fra Enghave Plads på en almindelig hverdag. Man kan fremover komme fra Enghave Plads til Marmorkirken på 6 minutter og til Poul Henningsens Plads på 12 minutter.

Læs mere om indretningen af Enghave Plads her.