Som et forsøg er den første brintbus sat i drift på Sjælland. Bussen kører på Movia og Region Hovedstadens linje 300S. Brintbusser har ligesom elbusser ingen udledning fra motoren, når de kører.

Brintbusser udleder ligesom elbusser ikke forurening fra bussens motor, men har længere rækkevidde og kortere optanknings-/opladningstid. De har derfor potentiale til at kunne indsættes på længere busruter. Brintbusser er dog en relativt uprøvet teknologi, og derfor samarbejder Movia og Region Hovedstaden om dette 2-årige forsøg, der skal skabe mere viden om brintbusser i drift. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen skal køre på el eller brint.

“I Region Hovedstaden arbejder vi for en grøn omstilling af hele regionen, og vi går gerne forrest med afprøvning og udvikling af nye teknologier. Vores el- og varmeforsyning og transportsektor skal være fossilfri og vi skal udnytte vores ressourcer bedre. Brint kan som teknologi spille en vigtig rolle i omstillingen,” siger regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj.

“Movia aftalte med kommunerne og regioner i 2020 et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el eller brint. Derfor er vi meget glade for, at vi nu som et forsøg kan sætte den første brintbus i drift. Da brintbusser har lang rækkevidde, håber vi på, at brintbusserne på længere sigt kan indsættes på flere regionale linjer, som ofte har lang linjeføring”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

300S har en lang rute, som strækker sig fra Gl. Holte til Ishøj St. Det er et ruteforløb, der passer godt til en brintbus, da den kan køre langt på en optankning. Derfor indsættes brintbussen som et forsøg på linje 300S.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen