Samtaler i undervisningen er afgørende for elevernes læring. Når man taler sammen, gør man sig klart hvad man tænker og ved. Man øver sig på at bruge sproget og formulere nye tanker sammen. Når eleverne selv får lov til at samtale om det de er i gang med at lære, udvikles både deres sprog og deres faglige forståelse. 

Foto: ABW

Men det er ikke lige let eller naturligt for alle elever at deltage i faglige samtaler. Vi ved at sprogligt udfordrede elever ofte er meget stille i undervisningen, og er usikre på at afprøve deres egne formuleringer. Man må som lærer være ekstra opmærksom på de elever der er ved at lære dansk, og tage hånd om at de lærer det sprog, der hører sammen med det faglige emne man arbejder med. Læreren skal sikre at eleverne bliver gjort opmærksom på det nye fagsprog, og får lov til at øve sig på det i forskellige meningsfulde sprogbrugssituationer.

FILMKOMPAGNIET har sat fokus på emnet og nedenstående film havde i går primiere på det årlige læringsfestival.

Se filmen her.