Onsdag indgik de seks budgetpartier på Københavns Rådhus en aftale, der skal sikre finansiering af kommunale hasteopgaver. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

De seks partier bag Københavns Kommunes budget for 2020 har som noget helt nyt og uprøvet forhandlet og indgået en politisk delaftale om den såkaldte overførselssag – forårets ’lille’ budgetaftale – per mail. Hvis politikerne havde ventet, til coronakrisen er blæst af, ville projekterne være blevet fordyret eller forsinket, så der fx ville mangle pasning til børnene. Aftalen udmønter samlet knap 150 millioner kroner. Politikerne er bl.a. enige om at give penge til at etablere en daginstitution med plads til otte børnegrupper (til 96 vuggestuebørn eller 176 børnehavebørn) på Store Møllevej på Amager. De er også enige om at sikre genhusning af udflytterbørnehaven ’Lille Birkeholm’ ved Spa-nager ved Ejby, da børnehaven er sagt op i sit lejemål i Herlev.

Ligeledes er der givet penge til at gøre sporudvidelsen på Skolen i Sydhavnen færdig, herunder etablere støjskærm og færdiggøre et produktionskøkken, samt til at restfinansiere pavilloner til børnene på Skolen på Sluseholm. Der er også sikret midlertidige idrætsfaciliteter og sikre skoleveje til børnene fra begge skoler. Der er tale om en række nødvendige opgaver, der ikke kan afvente, at hverdagen forhåbentlig lige så stille vender tilbage efter påske, og det igen bliver muligt at gennemføre en almindelig politisk forhandling omkring et bord.

Et eksempel på endnu en af aftalens hastesager er, at der er afsat penge til at renovere det 112 år gamle spir på Nordre Kapel på Vestre Kirkegård, da der ellers er risiko for, at kobberplader river sig løs til fare for gæsterne på kirkegården, og at der går råd i det underliggende træværk.

Fakta om overførselssagen.
Den såkaldte overførselssag er en politisk forhandling i kommunen hvert forår, hvor nye initiativer samt opgaver, der mangler finansiering eller er blevet dyrere end forventet, samles op og finansieres med de penge, der er til overs fra sidste år. Det er de partier, der er med i årets budgetaftale, der fordeler pengene, og partierne skal være enige, for at der kan indgås en aftale.

Dette forårs forhandlinger skulle have været afsluttet i marts. Men grundet corona-nedlukningen af København er forhandlingerne i år delt i en første, skriftlig del (denne), der skal godkendes af Borgerrepræsentationen senest 14. maj, for at opgaverne ikke bliver dyrere end beregnet eller projekterne kommer for sent i gang. Samt en mere traditionel politisk forhandling om ikke-hastesager og nye politiske ønsker, der vil finde sted i første uge af maj og som besluttes af Borgerrepræsentationen 4. juni.

Samlet fordeles i størrelsesorden 800 millioner kroner i overførselssagen 2019-2020.

Elementerne i delaftalen.
Amager Øst: Etablering af ny bygning til otte gruppers daginstitution (à hhv. 12 vuggestuebørn/22 børnehavebørn) på Store Møllevej 13, samlet finansiering 67,8 millioner kroner
Udenbys/Nørrebro (opsamling): Genhusning af udflytterbørnehaven ’Lille Birkeholm’ ved Spanager, samlet finansiering 6,3 millioner kroner
Vesterbro/Kgs. Enghave: Supplerende anlægsbevilling til Skolen i Sydhavnen og 12 gruppers børneinstitution, bl.a. til lovpligtig støjskærm og færdiggørelse af et produktionskøkken, der skal betjene både skole og daginstitution. Restfinansiering af pavilloner ved Skolen på Sluseholmen. Midlertidige idrætsfaciliteter og sikre skoleveje til begge skoler, samlet finansiering 64,2 millioner kroner
Vesterbro/Kgs. Enghave: Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård, samlet finansiering 2,9 millioner kroner
Bispebjerg/Østerbro: Genhusning på Bispebjerg Skole af specialsporet fra Kildevældsskolen, samlet finansiering 3,6 millioner kroner
Valby: Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole, samlet finansiering 3,5 millioner kroner
Udenbys/bydækkende: Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Fredskovvej i Dianalund, samlet finansiering 1,2 millioner kroner

Udgifter i alt 149,5 mio. kr.